Mozart, Vermeer eller Virginia Woolf. Det är bara några av mästarna du hittar på Europeana.se. Maria Engberg, lektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, har valts in i medlemsrådet för denna EU-stödda internetportal som för ut Europas kulturarv digitalt.

– Jag är nyfiken på vad man kan göra som organisation. Att se på fina bilder på webben är en sak, men vad ska det bli av det? Vad kan vi lära oss av materialet? Hur kan vi använda det? säger Maria Engberg.

Europeana samarbetar med tusentals europeiska arkiv, bibliotek och museer för att sprida kulturarv i utbildnings- och forskningssyfte men också för nöjes skull. Samlingarna ger tillgång till över 50 miljoner digitaliserade objekt – böcker, musik, konstverk. Här finns särskilda teman som konst, mode, musik och fotografi med avancerade sökfunktioner.
– Vid digitalisering är det viktigt att vi reflekterar och inte bara okritiskt för över en gammal, kanske kolonial världsbild. Materialet måste kontextualiseras. Jag är intresserad av och vill lyfta det etiska perspektivet, säger Maria Engberg.

Nyligen valdes hon tillsammans med 27 andra in som nya medlemmar i Europeana Network Association Members Council. Andra ledamöter av rådet kan vara politiker, företrädare för organisationer, museer eller företag. Rådet har sitt säte i Haag i Nederländerna. Uppdraget är treårigt.
Maria Engberg har forskat om digitala arkiv och digital kultur och är föreståndare för Malmö universitets nya forskningsprogram Data Society, som tvärvetenskapligt analyserar de samhällsutmaningar som följer av dagens digitaliseringsprocesser.

– Europeana är förstås en möjlighet att få nya internationella nätverk och kopplingar och ett tillfälle att visa vad vi gör på Malmö universitet.

Läs mer om Europeana.nu

Text: Magnus Jando