Daniel Svensson vid Malmö universitet har valts ut som en av morgondagens idrottsforskare av Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Idrottens ökande fokus på att mäta idrottsprestationer, och vad det får för konsekvenser, är fokus för hans forskning.

­­– Det känns jätteroligt och bra att SOK ser värdet av ett mer humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. I idrottssammanhang blir fokus annars ofta på medicinska och naturvetenskapliga aspekter, säger Daniel Svensson.

Han är en av nio forskare som av SOK valts ut att delta i ett utvecklingsprogram från och med 2022, där forskarna kommer att få stöd och samarbetsmöjligheter inom olympisk idrott. Daniel Svensson har forskat om fysiologins och den medicinska vetenskapens intåg i idrotten och vad det fått för konsekvenser både för idrotten och idrottarna.

– Historiskt har det funnits ett stort intresse att forska på idrottare, vilket inneburit en hel del positivt bland annat en ökad förståelse för träning och kost. Men idag mäts idrottsprestationer in i minsta detalj på ett sätt som också behöver problematiseras, säger han.

Att få ingå i SOKs nätverk hoppas Daniel Svensson kommer att öppna upp möjligheter till fruktbara samarbeten framöver.

– Jag hoppas kunna bidra till en medvetenhet om vetenskapens och teknikens fördelar, men också en kritisk blick till de problem och utmaningar som kan uppstå. Jag ser fram emot att kunna arbeta med detta tillsammans med både utövare och tränare inom svensk idrott.

Läs mer om SOKs satsning

Läs mer om Daniel Svensson