Sedan länge samarbetar lärosätena i södra Sverige inom utbildning och forskning. Nu stärker nätverket, Lärosäten Syd, sin position ytterligare när Linnéuniversitetet går med i samarbetet. ”Både Linnéuniversitetet och Malmö universitet är nya universitet som har många gemensamma intressen”, säger Kerstin Tham.

Högskolorna och universiteten i södra Sverige samarbetar sedan länge inom en rad områden inom utbildning, forskarutbildning, forskning och administration. Syftet är att få ökad kvalitet, bättre resursutnyttjande och bättre kontakter med näringsliv och samhälle, både för studenter och högskolor och för det omgivande samhället.

Tillsammans har Lärosäten Syd cirka 71 000 heltidsstudenter, cirka 15 000 antal anställda och cirka 18 miljarder kronor tillsammans i intäkter (2019 års siffror). Detta motsvarar cirka 25 % av hela sektorn inom dessa tre områden. Nu utökas nätverket med Linnéuniversitetet.

– Linnéuniversitetet och Malmö universitet är nya universitet som har många gemensamma intressen och Linné kompletterar på ett utmärkt sätt den bukett lärosäten som ingår i Lärosäten Syd som nu dessutom firar 10-årsjubileum. Tillsammans kan vi göra storverk och vara en starkare röst såväl nationellt som internationellt via vårt gemensamma Brysselkontor, säger Kerstin Tham. 

Syftet med samarbetet är att gynna studenterna och exempel på fördelar är att lärosätena samarbetar när det gäller att utveckla pedagogiken vid digital undervisning, ett högaktuellt ämne idag. Lärosätena samarbetar även på forskningssidan till exempel när det gäller EU:s program för forskning och innovation. Nätverket har även som mål att verka för gemensamma frågor i en regional, nationell och internationell kontext där lärosätena kan göra skillnad och bidra till ännu bättre och starkare regioner.