Antalet sökande till kurser och program vid Malmö universitet till våren ökar med nästan 23 procent. Det visar ny statistik från universitets och högskolerådet, UHR.

Drygt 257 000 personer har anmält sig till program och kurser vid landets högskolor och universitet. Det är en ökning med över 28 000 personer eller 12 procent jämfört med förra toppnoteringen vårterminen 2020. Det står klart efter att anmälan till vårens högskoleutbildningar stängde den 15 oktober. 35 av 37 universitet och högskolor har tagit emot fler anmäl­ningar.

Vid Malmö universitet är ökningen av antalet sökande betydligt större än rikssnittet. Våren 2020 sökte 11 615 personer kurser och program här. Inför kommande vår är siffran 14 238, en ökning med 2 623 personer eller nästan 23 procent.

– Det är väldigt glädjande att så många söker sig till vårt universitet. Vi är glada över att kunna erbjuda kurser och program som möjliggör för människor att utbilda sig till samhällsviktiga yrken, inte minst i den exceptionella situation som råder på grund av coronapandemin, säger Per Hillbur, prorektor med ansvar för utbildning vid Malmö universitet.

Det program som ökat mest procentuellt är den flexibla varianten av förskollärarutbildningen som gått från 315 anmälningar i höstas till nästan 500 till våren, en ökning med 58 procent. Peter Lilja, prefekt på institutionen barndom, utbildning, samhälle som ger förskollärarutbildningen, tror att intresset för flexibla utbildningsalternativ ligger i tiden, inte minst i bristyrken. Även den ordinarie förskollärarutbildningen visade på en positiv söktrend i höstas.

– Det är väldigt glädjande att den uppåtgående trenden håller i sig även för vår flexibla variant. Samhällets behov av välutbildade, legitimerade förskollärare är fortsatt stort. Ett gott söktryck ger oss goda möjligheter att fortsätta utbilda självständiga och kritiskt tänkande förskollärare som behövs i framtidens svenska förskoleverksamhet, säger han.

De fem mest sökta kurserna inför våren:

  • Kriminologi grundkurs, 879 (231 förstahandssökande)
  • Socialt arbete, 856 (193)
  • Programming in C#, 661 (166)
  • Creative Writing 1, 634 (152)
  • Webbutveckling 1, 561 (81)

Det fem mest sökta programmen:

  • Sjuksköterskeprogrammet, 3295 (604 förstahandssökande)
  • Socionomprogrammet, 2397 (562)
  • Tandhygienistutbildning, 725 (218)
  • Förskollärarutbildning – flexibel variant, 498 (250)
  • Yrkeslärarutbildning, 290 (173)

Läs mer och ta del av statistiken på UHRs webb

Text: Jessica Bloem