Studenter vid Malmö universitet ska under tolv timmar ta sig an ett skarpt case för ett mer hållbart Malmö. Innovationsdagen Stormathon arrangeras den 2 april och tar sin utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål. Uppdraget kommer från Malmö stad.

I år är första gången Stormathon anordnas. Evenemanget är inspirerat av klassiska hackathons som går ut på att deltagarna jobbar tillsammans under en kort men intensiv period. Även så under Stormathon.

Utveckla Malmö tillsammans

Under tolv timmar jobbar studenter från 27 olika program och kurser tillsammans i team. Temat är hållbara städer och samhällen. Under början av dagen får de sitt uppdrag och mot slutet pitchar de sin lösning för en jury.

– Med Stormathon vill vi utveckla studenternas innovations- och problemlösningsförmågor och inspirera dem att upptäcka sina styrkor. Vi vet att våra studenter vill ta sig an verkliga uppdrag och därför är vi glada att Malmö stad vill arrangera denna innovationsdag med oss, säger Charlotta Nordenberg, tillträdande chef för MAU Innovation vid Malmö universitet.

– För att kunna fortsätta utveckla samhällsservicen och möta invånarnas behov på ett bra sätt behöver Malmö stad inte bara ha örat mot marken, vi behöver även vara öppna för att de bästa lösningarna inte alltid finns i kommunens organisation, säger Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef i Malmö stad.

Coachning och inspiration

Stormathon arrangeras av innovationshubben Storm vid Malmö universitet i samarbete med Malmö stad. Dagen hålls i Storms lokaler och de 40 studenterna får tillgång till coachning och metodstöd, direktkontakt med uppdragsgivaren och inspirationsföreläsningar under dagen.

– Nu involverar vi studenterna i våra utmaningar och det ska bli spännande att se vad denna nya form av samskapande kan betyda för stadens fortsatta utveckling, säger Maria Stellinger Ernblad.

– Tillsammans kan vi utveckla Malmö i en ännu mer hållbar riktning, säger Charlotta Nordenberg.

Text: Ellen Albertsdottir

Om Stormathon

Juryn består av:

  • Måns Adler, ansvarig för Malmö stads Tech team med en bakgrund som grundare av teknikbolaget Bambuser
  • Monica Andersen, samordnare för kundservice för en av Malmö stads tekniska förvaltningar
  • Per Linde, disputerad forskare i interaktionsdesign vid Malmö universitet

Läs mer om Stormathon på Storms webbplats