Erfarenheter och upplevelser av sexuella trakasserier bland studenter och doktorander ska studeras inom ramen för ett nytt projekt vid Malmö universitet. Projektet startar efter sommaren och finansieras av forskningsplattformen People, Places and Prevention och Crafoordska stiftelsen. Fyra frågor till Charlotta Löfgren Mårtenson som leder arbetet:

Berätta om projektet?

­ – Syftet med projektet ”Plötsligt kom där en hand” – om erfarenheter och upplevelser av sexuella trakasserier bland studenter och doktorander” är att skapa fördjupad kunskap på forskningsområdet och ta reda på vilka faktorer som studenter och doktorander upplever bidrar till att främja respektive hindra trakasserier. Målet är att kunskapen ska kunna användas som underlag för att utveckla metoder och modeller för preventivt och stödjande arbete rörande sexuella trakasserier.

Vad kommer ni att göra inom ramen för projektet?

– Jag som är forskare i socialt arbete och sexologi, ska tillsammans med kriminolog My Lilja och en kommande post-doktor, intervjua studenter och doktorander vid Malmö universitet både individuellt och i fokusgrupper. Syftet är att samla in empiri om upplevelser och erfarenheter och om hur det ”talas om ” fenomenet i de olika målgrupperna.

Varför är det viktigt?

– Det är viktigt att utveckla kunskap som i förlängningen kan bidra till en bättre studie- och arbetsmiljö inom akademin. Malmö universitet är sedan tidigare en aktiv part tillsammans med KI, KTH och Nationella genussekretariatet i det nationella forsknings- och samverkansprogrammet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet. Vårt nya projekt är ytterligare ett sätt att fördjupa kunskapen på området.

Hur länge pågår projektet?

– Projektet startar höstterminen 2020 och ska pågå till 2022 och finansieras dels av Forskningsplattformen People, Places and Prevention, dels av Crafoordska stiftelsen.

Text: Jessica Bloem