I längden kan inte Putin både bedriva krig i Ukraina och kontrollera den inhemska opinionen. Det menar professor Bo Peterson i en kommentar till händelseutvecklingen efter Rysslands invasion av Ukraina.

Vissa Rysslandsforskare och analytiker har inte velat sätta likhetstecken mellan den politiska ledningen och Putin. Men Bo Petersson tycker att händelseutvecklingen visar att det finns allt större anledning att göra det.
– Han blir allt mer autokrat, allt mer diktator. Se på det regisserade sammanträdet med säkerhetsrådet där han som en gammaldags prost hade husförhör med sina underlydande. Han dominerade och dompterade församlingen fullständigt. Det visar en man som blir allt mer maktfullkomlig, allt mer gripen av storhetsvansinne och som inte lyssnar på avvikande uppfattningar, säger Bo Petersson, professor i statsvetenskap och IMER vid Malmö universitet.

Vilket är hans långsiktiga mål?

– Ett av de mest illavarslande inslagen i hans mycket aggressiva tal den 21 februari var att han - när han gav sin märkliga historiska redogörelse – underkände inte bara Ukrainas utan alla forna Sovjetrepublikers rätt att existera som självständiga stater. Att de skulle vara papperskonstruktioner från Lenins tid. Det känns som att hans långsiktiga ambition är att återupprätta Sovjetunionen. Kanske inte med dess ideologiska underbyggnad men till dess geografiska omfattning, säger Bo Petersson.

Vilka risker tar han inrikespolitiskt genom att starta ett krig mot Ukraina?

– Efter annekteringen av Krim 2014 gick hans popularitetssiffror upp våldsamt och låg på en bit över 80 procent under fyra år, fram till en impopulär pensionsreform. Annekteringen av Krim var en begränsad operation som fungerade väl för att höja popularitetssiffrorna på hemmaplan. Att göra ett generalangrepp på en stor stat med en befolkning på över 45 miljoner som Ukraina är en helt annan sak, säger Bo Petersson.

När antalet liksäckar med ryska soldater som kommer hem tilltar, är det inte alls säkert att ryssarna accepterar kriget, menar Bo Petersson.

– Vi har redan sett bilder från Sankt Petersburg och Moskva med folk som samlats på gator för att spontant protestera mot kriget, trots den hårda styrningen av propaganda och information som sker, säger Bo Petersson.
– Jag kan inte föreställa mig att Putins repressionsapparat räcker till för att hålla både den egna befolkningen i schack och föra ett långt och utdraget ockupationskrig mot Ukraina. Det tror jag i längden är ett tvåfrontskrig som inte ens Putins maktmedel kan hantera.

Bo Petersson ser det som nästan omöjligt att så här tidigt sia om den framtida händelseutvecklingen på längre sikt.
– Detta är djupt tragiskt på så många sätt. Jag har ett stort antal kollegor och vänner vid akademiska institutioner i Ryssland. En privat reflektion är att jag inte kan se annat än att vi nu måste avbryta de kontakterna, att vi måste göra Ryssland till paria även i det internationella akademiska utbytet. Det är djupt beklagligt.

Text: Magnus Jando

Läs mer om forskningen

Expertlista: Ryssland och Ukraina


Är du journalist och bevakar utvecklingen i Ukraina? Vid Malmö universitet finns ett flertal forskare som kan kommentera situationen. 

Experter på Ryssland, postsovjetiska stater och säkerhetsläget i Europa

Arrangemang med anknytning till konflikten


Bo Petersson deltar tillsammans med Calle Håkansson, doktorand i global politik vid Malmö universitet, och Maria Georgieva, utrikeskorrespondent med fokus på Ryssland och länder i forna Sovjet, i Bildningsbaren den 10 mars.