Institutionen för socialt arbete tog den 22 oktober emot ett internationellt besök Sydkorea. Delegationen kom till Malmö universitet med målet att lära sig mer om hur stödet till personer med funktionsnedsättning är utformat, både i lagstiftning och praktiken, i Sverige och i Malmö stad.

Delegationen kom från Seoul Welfare Foundation som samarbetar med the Seoul Metropolitan Government för att utveckla stödet till personer med funktionsnedsättning i Sydkorea.

Representanter för forskning inom funktionshinder- och rehabiliteringsområdet och kandidatprogrammet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet samt Malmö stad presenterade pågående forskning, utbildning och organiseringen av stöd enligt LSS.

- Det var intressant att höra att trots mycket olika nationella kontexter vad gäller både lagstiftning, arbetsförhållanden och organiseringen av stödet till personer med funktionsnedsättning, är det i stort samma frågor som vi hanterar; hur kan man i det sociala arbetet med personer med till exempel intellektuella funktionsnedsättningar och autism jobba för delaktighet och inflytande och hur kan professionella inom det sociala arbetet lösa etiska dilemma som kan uppstå i mötet med brukare, säger Maria Norstedt, lektor på institutionen för socialt arbete.

Efter att delegationen hade varit på ett studiebesök på daglig verksamhet arrangerat av Malmö stad, besökte de institutionen för socialt arbete på Malmö universitet.

Där presenterade forskare, lärare och doktorander aktiva inom funktionshinderområdet och FURE samt Åsa Qvarsebo från Malmö stad, hur stöd till personer med intellektuella funktionsnedsättningar och autism organiseras i Sverige genom LSS.

Maria Norstedt

Avslutningsvis fick delegationen ta del av ett doktorandprojekt om etiska dilemman och självbestämmande på boenden samt ett nyligen avslutat forskningsprojekt om tillgänglighet i Sverige. 

Malmö stad har nu har ett pilotprojekt om praktiknära ledarskap och Malmö universitet utbildar studenter till att verka delvis i dessa områden men också i det ännu bredare funktionshinderområdet som helhet.

Delegaterna lärde sig att det finns mycket kvar att arbeta med i Sverige för att göra samhället tillgängligt och för att personer med funktionsnedsättning ska nå delaktighet. Vi hoppas att besöket kan leda till fortsatta samarbeten i framtiden.

Maria Norstedt