En gång i veckan kan människor få akut tandvård på Skåne Stadsmission i Malmö av tandläkarna Jamie Punja eller Minh Le. Nyligen donerade Odontologiska fakulteten en tandläkarstol till mottagningen.

–  Jag tycker att patientkontakten är väldigt spännande. Detta är en patientgrupp vi sällan möter i den kliniska vardagen, och det känns väldig bra att kunna hjälpa dem, säger Jamie Punja, tandläkare och adjunkt vid Malmö universitet.

Måndag förmiddagar är han på plats. Har han förhinder rycker kollegan Minh Le, som 2019 var med om att bygga upp tandvårdskliniken på Skåne Stadsmission i Malmö, in i hans ställe. Besökarna är människor som lever i hemlöshet eller utsatthet.

– Det känns meningsfullt att möta  patienterna och att få höra deras levnadshistorier. Tandvården når inte ut till alla grupper, särskilt inte nu under pandemin. Dessutom har många tandvårdskliniker haft stängt, säger Minh Le, tandläkare och doktorand.

Arbetet på Skåne Stadsmission består framförallt av akuta behandlingar. Majoriteten av behandlingarna utgörs av tandutdragningar eller provisoriska lagningar. Det brukar komma 5-6 patienter varje måndag.

–  Tillsammans med kuratorer och sjuksköterskor på Skåne Stadsmission hjälper vi också patienterna när det gäller fortsatt kontakt med till exempel Socialtjänsten, säger Jamie och Minh Le.

Flera parter stöttar mottagningen

Jamie och Minh arbetar en dag i veckan via Skåne Stadsmissions IOP med Region Skåne. IOP står för idéburet offentligt partnerskap och är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål.

Även Malmö-Triangelns och Malmö-Limhamns Rotaryklubbar samt företagen Ivoclar Vivadent AB, Almasoft AB, KaVo Scandinavia, DentalSyd, DAB Dental AB och Sunstar Sweden har bidragit till utrustningen på mottagningen.