Hur smarta städer påverkar ojämlikhet, integritet och demokrati är fokus för ett kurspaket som riktar sig till bland andra kommunala tjänstemän. Kursen är den första med samhällsvetenskapligt perspektiv att erbjudas open access.

– Det finns en hel del e-kurser men de är fokuserade på tekniska lösningar och ekonomiska frågor. Detta trots att många samhällsvetare forskar om smarta städer, säger Guy Baeten, professor i urbana studier vid Malmö universitet och en av forskarna bakom kurspaketet.

Det vimlar av olika tolkningar av vad smarta städer är men det enda som är helt säkert är att det är något många städer vill vara. Enligt EU-kommissionen är en smart stad en stad som effektiviserar funktioner och tjänster med hjälp av digitala lösningar.

Samtal hellre än lektion

Att forskningsprojektet ”Smart cities för tjänstemän” skulle mynna ut i bland annat en digital onlinekurs var planen från början. Men hur skulle en sådan kurs se ut? Detta brottades gruppen bakom kursen, som förutom Guy Baeten också består av Chiara Valli, postdoktor, och Adriana de La Peña Espinosa, forskningsassistent, med.

Forskargruppen pratade bland annat med femton kommunala tjänstemän för att undersöka intresseområden och kunskapsnivå. En jämlikhetstrateg från Umeå, Linda Gustafsson, var så intressant för forskargruppen att hon blev en av lärarna. Gruppen funderade överhuvudtaget mycket på hur de kunde bli av med den traditionella lärare-student-hierarkin. Liksom hur de kunde göra en kurs som upptagna tjänstemän har tid med. Därför erbjuds kursen förutom i videoformat också som podd och transkriberad i pdf. Allt är open access, alltså utan kostnad. Den kommer också att komma som bok.

– De som går vår kurs är inte universitetsstudenter. De har redan masterutbildningar och fulla scheman. Många av dem är experter på smarta städer. Så vad kan vi erbjuda mer? Vi valde ett format som går ut på samtal med internationellt kända samhällsvetare snarare än topdown-lektioner. På så sätt hoppas vi inspirera och erbjuda något nytt, säger Chiara Valli.

 En annan frågeställning var hur forskarnas kritiska ingång skulle framstå för tjänstemännen.

– En stor del av forskningen är kritisk mot smarta städer och teknikoptimism. Vi tänkte mycket på hur detta skulle landa hos tjänstemännen och hur forskningen skulle komma dem till nytta i deras dagliga arbete. Men när vi pratade med dem insåg vi att de inte var okritiska själva. De köper inte okritiskt dyra tekniska lösningar utan tänker verkligen igenom det – och här kan vi erbjuda akademiskt stöd, säger Guy Baeten.

Lärorikt för forskarna

Att brygga över mellan akademi och praktik är ingen lätt sak. Processen har varit lärorik.

Gruppen är vana vid att undervisa och forska men detta var något annat. Nu var det viktigt för dem att det skulle bli ett öppet samtal mellan forskningen och omgivande samhälle.

– Inom samhällsvetenskapen är det så att det anses smart vara kritisk. Men att vara hyperkritisk och radikal funkar inte på kommunkontoret. Det är inte konstruktivt. Istället försöker vi ändra tonen. Inte vara okritisk, utan sympatisk. Öppen, snarare än en bulldozer, säger Chiara Valli.

Adriana de La Peña Espinosa lyfter ytterligare en lärdom:

– Vi glömmer hur svårt det är att få tillgång till den här forskningen, just på grund av språket vi använder. Den här kursen erbjuder alla som är intresserade att få tillgång till den kunskap som finns om smarta städer.

Text: Ellen Albertsdottir

Mer om kurspaketet

Kurspaketet är utvecklat av Guy Baeten, Chiara Valli och Adriana de La Peña Espinosa inom ramen för forskningsprojektet Smart cities för tjänstemän och forskningsprogrammet Institute for Urban Research (IUR) vid Malmö universitet. Projektet var finansierat av Formas.

Kursens åtta moduler: 

  • Ontology and definitions
  • Data and the social
  • Feminist smart city
  • Big data, privacy and security
  • Participation and democracy
  • The role of cities and public officials
  • Suggestions for moving forward
  • Post-pandemic futures

Läs mer om kursen och anmäl dig