Nu är styrelsen klar för Malmö universitets nya holdingbolag. Bolaget bildades i höstas och är en konsekvens av att lärosätet blivit universitet. Mau Holding AB är först ut bland svenska universitet att fokusera på investeringar för tydlig och mätbar samhällsnytta, så kallad impact investing.

Universitetsstyrelsen godkände rektor Kerstin Thams förslag till styrelse i mitten av juni. Dessutom beslutade universitetsstyrelsen att flytta över ytterligare 8,5 miljoner kronor till bolaget, utöver befintligt kapital om 1,5 miljoner kronor. Förslaget till styrelse beslutas på en extra bolagsstämma inom kort.

Drivs av samhällsengagemang

Charlotte Ahlgren Moritz, universitets vicerektor för samverkan och innovation, blir styrelseordförande i bolaget. Ytterligare ledamöter är:

  • Jenny Carenco, VD Prosper Social Impact
  • Jeanette Andersson, tillförordnad vd på Minc
  • Bert Nordberg, ordförande i Vestas och TDC Group
  • Hamdija Jusufagic, grundare och koncernchef, System Verification AB
I bolagsstyrelsen för Mau Holding får vi tung kompetens med stora nätverk som brinner för Malmö. Inte minst drivs de av samhällsengagemang och ser potentialen i vår forskning.

Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan och innovation

Mau Holding är den investerande delen av universitets innovationsverksamhet. Totalt finns drygt 20 holdingbolag knutna till svenska universitet. Deras uppdrag är bland annat att stödja ett ökat nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat.

Text: Ellen Albertsdottir