När avstånd kan hållas kommer undervisningen och examination vid Malmö universitet under höstterminen kunna bedrivas på campus, enligt ett nytt rektorsbeslut.

– Det är svårt att veta hur utvecklingen av pandemin kommer att se ut eller bedöma effekterna av vaccinationen mot covid-19. Trots detta måste vi påbörja planeringen för hösten på ett sätt som förhoppningsvis kan skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för verksamheten, säger rektor Kerstin Tham.

Malmö universitet har sedan den 18 mars 2020 huvudsakligen haft digital undervisning och examination. Det nya rektorsbeslutet innebär att detta under hösten 2021 kan genomföras på campus när avstånd kan hållas för både studenter och medarbetare. Det betyder att universitetet planerar att öppna upp och använda campus i högre grad än tidigare under pandemin.

Det kommer dock vara fortsatt nödvändigt att under höstterminen genomföra undervisning digitalt för större studentgrupper som inte kan hålla avstånd i universitetets lokaler. Digital undervisning kan också fortsätta i fall där det bedöms vara lämpligt.

Beslut om vilken undervisning som kommer ske på campus eller digitalt fattas mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd.

– Trots det osäkra läget ser vi fram emot hösten och att välkomna både nya och befintliga studenter till vårt universitet, säger Kerstin Tham.

Beslut om disputationer, resor, konferenser och hemarbete revideras senast den 15 augusti 2021.

Mer information med anledning av coronavirus och covid-19