Högtidligt och festligt på Malmö universitets första akademiska högtid som universitet, då nio hedersdoktorer och tjugosju doktorer promoverades. De två välorkestrerade timmarna på Malmö Live bjöd dessutom på två professorsinstallationer, nykomponerad musik, samt en rad stipendie- och prisutdelningar. Efter ceremonin följde premiären av ”Academic Lounge” – mingelpartyt på Gäddan för alla medarbetare, studenter och vänner till Malmö universitet.

Högtiden på Malmö Live inleddes traditionsenligt med en procession, till uruppförandet av processionsmusik av Staffan Storm, som även skrivit universitetets ceremonimusik. Därefter gav kvällens konferencier Cecilia Cervin, ordförande för doktorandkåren, ordet till rektor Kerstin Tham. Tham välkomnade medverkande och gäster med ett tal som berörde forskningens viktiga roll i samhället, både på det lokala och globala planet.

– Vi på Malmö universitet vill ta oss an framtidens komplexa samhällsfrågor och kultivera vår flervetenskapliga ansats i både forskning och utbildning, sade Tham och betonade universitetets uppdrag att genom samverkan med andra delar av samhället formulera relevanta forskningsfrågor och skapa ny kunskap.

Tham riktade sig sedan till de nyblivna doktorerna och professorerna med en betraktelse om "flow" och forskningen som kreativ process, och underströk vikten av en god arbetsmiljö. Malmö universitet har unika möjligheter att som landets yngsta universitet kunna erbjuda arbetsmiljöer med högt i tak och inkluderande ledarskap, en miljö där arbetsglädje kan frodas och viktiga forskningsgenombrott åstadkommas.

Promovering och installation

Efter rektors välkomsttal promoverades de nio hedersdoktorerna och tjugosju nya doktorerna. Dessutom kreerades en jubeldoktor. De nya doktorerna kunde ta emot antingen hatt eller krans beroende på fakultetstillhörighet, ring och diplom av respektive fakultets promotor. Vid ceremonin installerades även två professorer, Björn Johnson från Fakulteten för hälsa och samhälle och Tobias Olsson från Fakulteten för lärande och samhälle. Nytt för i år var att professorerna och deras forskning presenterades med varsin film.

Belönades för framstående insatser

De nio hedersdoktorerna som promoverades var Ambra Michelotti (Odontologiska fakulteten), Else-Maj Rosenlöf och Göran Therborn (Fakulteten för hälsa och samhälle), Bridget Anderson och Erik Swyngedouw (Fakulteten för kultur och samhälle), Kerstin Larsson och Patrik Sjöberg (Fakulteten för lärande och samhälle) samt Michel Godefroid och Hampus Jakobsson (Fakulteten för teknik och samhälle). Hedersdoktorerna har var och en visat prov på framstående insatser inom något av fakultetens verksamhetsområden.

Musiken speglar universitetets värden

Musiken som doktorer och professorer saluterades med förtjänar extra uppmärksamhet. Staffan Storm komponerade 2003 promoveringsmusiken till dåvarande Malmö högskola, och har nu uppdaterat den i samband med universitetsblivandet. Var och en av de fem fakulteterna har sitt eget fakultetsspecifika musikstycke som alla har en gemensam klang och innehåller samma komponenter – ouvertyr, fanfarer och epilog. Dock är de komponerade i olika stil för att belysa varje specifik fakultets unika särprägel. Kombinationen av samhörighet och särart är noga balanserad för att spegla Malmö universitets grundläggande värden på ett raffinerat och musikaliskt njutbart sätt.

Årets bästa avhandlingar

Tidigare på dagen, innan promotionsceremonin, hölls en rektorslunch för alla alumner med forskarexamen från Malmö universitet. Vid denna lunch presenterade de två pristagarna av Årets avhandlingar 2017-2018 sina avhandlingar: Claudia Fonseca Alfaros forskar om på vilket sätt utländska investerare lockas till Mexikos skattefria zoner. Den andra pristagaren, Aleksander Fabijan, undersöker i sin avhandling hur mjukvaruföretag skapar mervärde för sina kunder genom storskaliga, datadrivna experiment.

Celebert besök från Mexiko förgyllde ceremonin

Malmö akademiska kör och orkester stod för årets musikinslag under ledning av director musices Daniel Hansson. Tillsammans med saxofonisten Karolina Almgren framförde de bland annat en komposition av den svenske jazzmusikern Lars Jansson: To the mothers in Brazil. Kvällen bjöd dessutom på ett musikaliskt gästspel av den mexikanska kören "Coro normalista de puebla" under ledning av maestro Jorge Altieri Hernández. Kören är en av Mexikos främsta och är knuten till universitetet i Puebla, just nu på turné i Europa.

The Stefan Bengtsson Award

För tredje gången delades The Stefan Bengtsson Research Leader Award ut. Vicerektor Cecilia Christersson delade ut pris till Daniel Spikol från Fakulteten för teknik och samhälle, med motiveringen att hans forskargärning inom medieteknologi "kännetecknas av kreativ initiativrikedom och förmåga att bygga nationella och internationella nätverk".

Resestipendier

Stiftelsen för främjandet av Malmö universitets utveckling delade ut resestipendier på 25.000 kronor vardera till sex doktorander. Stipendiet finns sedan 2016 och delades i år ut av stiftelsens styrelseordförande Margareta Pålsson. Stipendiater var Sara Olsson på Odontologiska fakulteten, Helena Larsson och Annica Rosvall på Fakulteten för hälsa och samhälle, Mikaela Herbert och Veera Virmasalo på Fakulteten för kultur och samhälle samt Asimina Papoulia på Fakulteten för teknik och samhälle.

Odontologisk forskning

Årets mottagare av Eklund Foundations Stipendium blev Yohei Jinno. Yohei mottog stipendiet för projektet Development of vertical bone augmentation technique with simultaneous dental implant placement. Prisutdelare var stiftelsens ordförande Joel Eklund.