För ett år sedan omvandlades Malmö högskola till Malmö universitet. Nu utvärderas lärosätets forskningskvalitet. Utvärderingen är initierad av universitetet och ska bidra till lärosätets fortsatta utveckling.

Resultatet av granskningen ska bidra till att Malmö universitet på sikt uppnår övergripande mål som starka akademiska miljöer där utbildning, forskning och samverkan är integrerade.
– Vi har höga ambitioner och gör nu en rad satsningar med syftet att Malmö universitets forskning ska vara nyskapande, internationellt framstående och gränsöverskridande, säger rektor Kerstin Tham.

Utvärdering på tre nivåer

Utvärderingen, som pågår under hela 2019, kommer att genomföras på tre nivåer; universitetsövergripande, på fakultets- respektive institutionsnivå.
– Erfarenhet från andra, såväl svenska som utländska, lärosäten visar att den här typen av omfattande utvärderingar är kvalitetsdrivande, säger Tham.

Rekommendationer för utveckling

Externa internationella bedömare, som har erfarenhet av förutsättningar och processer som skapar goda forskningsmiljöer, kommer att anlitas för att utvärdera forskningskvaliteten. Bedömningen kommer att resultera i en rapport som innehåller rekommendationer för den fortsatta kvalitetsutvecklingen av forskningen vid Malmö universitet.

Text: Charlotte Löndahl Bechmann

Kontakt & info

Bo Petersson, professor och projektledare ERA19

Kvalitetsarbete vid Malmö universitetet