När arbetsmiljön ska utvärderas på en arbetsplats är det viktigt med tillförlitliga mätmetoder – och något att jämföra med. Det vet Hanne Berthelsen vid Malmö universitet som varit med och utvecklat en ny version av verktyget COPSOQ: "Vi har nu bästa möjliga förutsättningar att utvärdera hur arbetsmiljön ser ut på svenska arbetsplatser jämfört med hur det är i befolkningen i stort."

COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) är ett arbetsmiljöverktyg som används för riskbedömningar i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön i mer än 30 länder. COPSOQ är idag ett av de mest vetenskapligt underbyggda instrumenten för användning på arbetsplatser.

Nytt i den uppdaterade versionen är bland annat anpassningar till nya trender i arbetslivet och större möjligheter att anpassa enkäterna till hur det ser ut i olika länder.

I Sverige har referensvärdena för svenska arbetsplatser uppdaterats, vilket är viktigt för att kunna jämföra och tolka resultaten. Enkätens referensvärden, som bygger på en befolkningsundersökning genomförd vid SCB, kan användas för att dra slutsatser kring hur en arbetsplats ligger i risknivå jämfört med hur det vanligtvis ser ut i Sverige.

Nationella anpassningar

COPSOQ III har under 2016 till 2017 testats genom att 23 361 anställda i Kanada, Spanien, Frankrike, Tyskland, Turkiet och Sverige gjort enkäten. Verktyget är enligt studien tillförlitligt.

– Det är viktigt att ha ett uppdaterat verktyg som speglar det som pågår i arbetslivet. Om det ska fortsätta ha hög relevans i stora delar av världen måste vi anpassa verktyget och ha nationell flexibilitet. Arbetslivet ser olika ut i olika delar av världen, säger Hanne Berthelsen, som är docent i ledarskap och organisation.

Oro – men också flow

Det som är nytt i den svenska versionen av enkäten är bland annat oro för arbetslöshet och oro för förändrade arbetsförhållanden, som speglar att fler och fler har osäkra anställningsvillkor. Även digitala kränkningar är nytt. På ett positivt plan fångar enkäten också upp arbetsengagemang och möjligheten att göra sitt arbete i en tillfredsställande kvalitet.

– Det har blivit allt viktigare med motivation, flow och arbetsglädje. Medarbetare med högre arbetsengagemang mår bättre och det har också betydelse för prestation, säger Hanne Berthelsen.

Text: Ellen Albertsdottir

Om forskningen

Under 2018 lanserades den tredje internationella versionen av Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III). Den bygger i hög grad på det arbete som är gjort i Sverige samt internationella erfarenheter från forskning och praktik internationellt.

Det svenska projektet Etablering av nationella normvärden avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på svenska arbetsplatser, som leds av Hanne Berthelsen, har fokuserat på att etablera referensvärden samt analysera verktyget.

Medverkar gör Josefin Björk vid Malmö universitet och Gunnar Bergström, Karolinska institutet och Högskolan i Gävle samt Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet och Stockholms universitet.

Projektet är finansierat av AFA Försäkring.