Det behövs flexiblare system och en samsyn om vad som kännetecknar sakernas internet. Det menar forskaren Fahad Alkhabbas som efterfrågar ett helhetstänkande som kan hjälpa både användare och utvecklare.

Sakernas internet, eller internet of things (IoT), handlar om alla våra uppkopplade vardagsföremål och enheter: maskiner, telefoner, hushållsapparater, övervakningskameror.

— Vi behöver kunna förutse att det vi vill göra när vi är uppkopplade går att utföra, säger Fahed Alkhabbas, doktorand vid Malmö universitet som skrivit licentiatuppsatsen Towards Emergent Configurations in the Internet of Things.

Det saknas enligt Fahed Alkhabbas en samsyn om IoT-system och dess delar. Han beskriver IoT som en dynamisk och osäker miljö där oplanerade saker kan hända: vid exempelvis ett möte kan någons batteri ladda ur, andra enheter kan plötsligt tappa uppkoppling,
— Den mänskliga faktorn spelar också in och går inte att förutse. Men de flesta av dagens IoT-system bygger på förutbestämda sätt att uppnå användarens syften. Därför har de också brister i föränderliga sammanhang där våra enheter plötsligt kan fallera, säger Fahed Alkhabbas.

För såväl vanliga användare som utvecklare är det därför viktigt att finna en automatisk anpassning av systemen som gör att användaren kan uppnå det som efterfrågas.
— Det flesta IoT-system förlitar sig på förutbestämda processer för att uppnå användarens mål. Det är därför de har svårt att klara av dynamiska miljöer. Vi behöver mer flexibla system som kan agera på saker som händer vid användandet. Om till exempel en projektor förlorar sin uppkoppling ska man automatisk kunna fortsätta sin presentation på en smart screen, säger Fahed Alkhabbas.

För att möta de utmaningar som uppstår använde han sig av så kallade Emergent Configurations (EC) för att konstruera IoT-system. En EC består av en dynamisk uppsättning enheter som kan samarbeta tillfälligt för att uppnå användarens syfte.
— På så sätt kan man skapa IoT-system som gör att användaren inte behöver oroa sig för om tillgängliga enheter är tillräckliga. Systemen kan också "fixa" sig själva om något går fel under utförandet, säger Fahed Alkhabbas.

Towards Emergent Configurations in the Internet of Things

Text: Magnus Jando