Under Malmö universitets akademiska högtidsvecka, den 14-18 oktober 2019, hyllades och uppmärksammades akademiska framgångar från det gångna läsåret genom föreläsningar och evenemang. Flera av arrangemangen lockade hundratals besökare och fyllde lokalerna.

Föreläsningen med hedersdoktor Sara Ahmed drog närmare 550 åhörare till Orkanen. Medan Bildningsbaren med temat "Den passionerade läsaren" på restaurang Grand Öl & Mat respektive humorklubben Oslipat (där kriminologforskarna Marie Torstensson Levander och Marie Väfors Fritz medverkade på scenen) drog mellan runt 200 besökare per arrangemang. Även flera av de nya professorernas installationsföreläsningar var välbesökta.

Veckan avslutades med årshögtiden med doktorspromovering och professorsinstallation samt med efterföljande högtidsfest med mat och underhållning på Slagthuset. Runt 700 personer fyllde lokalerna och förgyllde kvällen med mingel och dans till livebandet Discokollektivet.

Hedersdoktorer

Ett hedersdoktorat är en utmärkelse och ett uttryck för fakultetens uppskattning av framstående insatser inom något av fakultetens verksamhetsområden. Beslut fattas av Forsknings- och forskarutbildningsnämndens (FFN) ordförande efter förslag från fakultetens forskningsmiljöer och diskussion och beredning.

Hedersdoktorer 2019:
Elisabet Nihlfors och Göran Levin, Fakulteten för lärande och samhälle

Tidigare hedersdoktorer

Hedersdoktorer år 2018

 • Bridget Anderson, professor i Migration, Mobilities and Citizenship vid University of Bristol
 • Erik Swyngedouw, professor i humangeografi vid The University of Manchester
 • Kerstin Larsson, tidigare chef för Resurscentrum för mångfaldens skola
 • Patrik Sjöberg, höjdhoppare och barnrättskämpe
 • Else-Maj Rosenlöf, chefssjuksköterska på Skånes universitetssjukhus
 • Göran Therborn, professor emeritus i sociologi
 • Ambra Michelloti, professor och forskare inom käkmuskelfysiologi
 • Hampus Jakobsson, ledande teknikinvesterare och en av de stora på start-upscenen
 • Michel Godefroid, professor och ledande atomfysiker

Hedersdoktorer år 2017

 • Richard Ohrbach, professor och forskningschef, Center for TMD and Facial Pain, Departement of Oral Diagnostic Sciences, School of Dental Medicine, University at Buffalo
 • Kent Andersson, kommunfullmäktiges ordförande, Malmö stad
 • Lena Dominelli, professor vid the School of Applied Social Sciences vid Durham University, Storbritannien
 • Ingemar Lundström, professor emeritus på institutionen för tillämpad fysik vid Linköpings universitet
 • Magnus Gertten, dokumentärfilmare och Malmöskildrare
 • Christopher (Kit) Kelen, konstnär, lärare, poet och forskare, Macau
 • Fredrik Gertten, filmare och filmproducent, Malmö

Hedersdoktorer år 2016

 • Liv Strömquist, en av Sveriges mest kända serietecknare, Malmö
 • Kerstin Martinsdotter, arkivarie, Malmö
 • Sven-Olof Isacsson, professor emeritus vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö
 • David Richards, professor i Mental Health Services Research, vid Universitetet i Exeter i Storbritannien
 • John Storan, professor, University of East London
 • Mats Ulfendahl. tidigare huvudsekreterare VR
 • Jenö Kisch, övertandläkare
 • Barbro Westerholm, riksdagsledamot, läkare och förre generaldirektören, hedersdoktor i odontologi

Hedersdoktorer år 2015

 • Susanna Alakoski, författare, krönikör och dramatiker
 • Ilmar Reepalu, tidigare Malmö kommunstyrelses ordförande (s)
 • Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, (FARR)
 • Jan Thavenius, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
 • Kari Fasting, professor i idrottssociologi och socialpsykologi vid Norges idrettshøgskole
 • Dan Olofsson, entreprenör och malmöföretagare
 • Charlotte Froese Fischer, kanadensisk-amerikansk emerita professor i datavetenskap och tillämpad matematik vid Vanderbilt University

Hedersdoktorer år 2014

 • Sir Anthony Bottoms, professor, University of Cambridge
 • Bob Jessop, professor, University of Lancaster
 • Per Svensson, kulturjournalist och författare
 • Ulf Lindén, specialisttandläkare
 • Nina Rehnqvist-Ahlberg, professor
 • Måns Rosén, professor

Hedersdoktorer år 2013

 • Alison Kitson, professor vid University of Adelaide i Australien
 • Rainer Bauböck, professor vid European University Institute
 • Tania Ruiz Gutiérrex, videokonstnär
 • Gertrud Pfister, professor, hedersdoktor i Idrottsvetenskap
 • Gudrun Malmer, matematikdidaktiker, hedersdoktor i Utbildningsvetenskap
 • Peter Svensson, professor vid Institutionen för odontologi på Århus universitet

Hedersdoktorer år 2012

 • Sir Michael Marmot, professor, University College London, London, UK
 • Nina Glick Schiller, professor, University of Manchester, UK
 • Tomas Hammar, professor, Stockholms universitet
 • Göte Rudvall, tidigare lektor vid Lärarhögskolan, Malmö
 • John Clarkson, professor, Trinity College, Dublin, Irland
 • Mogens Killian , professor, Aarhus Universitet
 • Grayson W. Marshall, professor, University of California, San Francisco, US

Hedersdoktorer år 2011

 • Lucy Suchman, professor
 • Bertil Eklund, styrelseordförande för TePe Munhygienprodukter AB

Hedersdoktor år 2010

 • Björn Fries, tjänsteman som under åren 2002-2007 var utsedd av regeringen som nationell samordnare för den statliga kommittén Mobilisering mot narkotika (MOB)

Hedersdoktor år 2009

 • Stina Gestrelius

Hedersdoktorer år 2008

 • Keith Horner
 • Lars H Gustafsson, barnläkare

Hedersdoktor år 2007

 • Kåre Larsson

Hedersdoktorer år 2006

 • Samuel F. Dworkin
 • Gunnar Bergenholtz

Hedersdoktor år 2005

 • Tore Dérand

Hedersdoktor år 2004

 • Malcolm L. Jones

Hedersdoktorer år 2003

 • Eva Falk Nilsson
 • Maria Wierzbicka

Hedersdoktor år 2002

 • Ingen utsedd.

Hedersdoktorer år 2001

 • George Brown
 • Michael Heners

Hedersdoktor år 2000

 • Robert Yemm

Hedersdoktorer år 1999

 • Jaap J. Ten Bosch
 • Takashi Kumagai
 • Kåre Larsson
 • Kommunministern Lars-Erik Lövdén (S)
 • Bertil Persson