Under jubileumsåret 2023 uppmärksammar vi att Malmö universitet funnits i fem år, Malmö högskola startade för 25 år sedan och att tandvårdshögskolan firar 75 år.

Nyskapande forskning

Med flervetenskaplig forskning bidrar Malmö universitet till ett bättre samhälle. Ofta i samverkan med andra samhällsaktörer, såväl nationellt som internationellt. Här utvecklas innovationer, forskningsresultat och idéer som skapar värde och bidrar till lösningar på vår tids samhällsutmaningar.

Viktig aktör för kompetensförsörjning

Malmö universitet utbildar årligen fler än 25 000 studenter inom samhällsbärande professioner och akademiska ämnen som stimulerar nytänkande samhällsutveckling. Våra studenter kommer oftare än riksgenomsnittet från hem utan akademisk tradition. De söker sig till ett ungt och modernt lärosäte med en vilja att bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle.

Fler evenemang under jubileumsåret