Under jubileumsåret 2023 uppmärksammar vi att Malmö universitet funnits i fem år, Malmö högskola startade för 25 år sedan och att tandvårdshögskolan firar 75 år.

Nyskapande forskning

Med flervetenskaplig forskning bidrar Malmö universitet till ett bättre samhälle. Ofta i samverkan med andra samhällsaktörer, såväl nationellt som internationellt. Här utvecklas innovationer, forskningsresultat och idéer som skapar värde och bidrar till lösningar på vår tids samhällsutmaningar.

Fler evenemang under jubileumsåret