Vid fakulteten Hälsa och samhälle (HS) ryms såväl medicinsk som samhällsvetenskaplig forskning. En kreativ utveckling av forskning om frågeställningar i gränslandet mellan dessa fält pågår.

Samhällsnära utbildning och forskning 

Fakulteten har program och kurser inom bland annat omvårdnad, biomedicin, kriminologi, sexologi, funktionshinder- och rehabiliteringsvetenskap och socialt arbete. De flesta utbildningar leder till en yrkesexamen men det går också att läsa vidare på avancerad nivå inom flertalet ämnen.

Vid fakulteten bedrivs såväl medicinsk som samhällsvetenskaplig forskning och ett antal stora forskargrupper finns inom biomedicinsk vetenskap, sexologi, kriminologi och social utsatthet. Forskningen är mångfacetterad och har en nära koppling till samhälle och näringsliv. 

Forskarutbildning 

En stor del av forskningen vid Fakulteten för hälsa och samhälle är tvärvetenskaplig, vilket öppnar upp för nya spännande forskningsområden utanför de traditionella ämnesuppdelningarna mellan medicin och samhällsvetenskap. Vid fakulteten finns fem forskarutbildningsämnen; biomedicinsk vetenskap, hälsa och samhälle, kriminologi, socialt arbete samt vårdvetenskap. Som doktorand tillhör du alltid ett av dessa ämnen även om din forskning är tvärvetenskaplig. Forskningsmiljön har en tydlig förankring i Malmöregionen med dess olika utmaningar, men också en mycket stark internationell anknytning. Forskarutbildningen bedrivs ofta på heltid men kan också kombineras med annan anställning. I forskarskolan Hälsa, vård och välfärd ges exempelvis möjlighet att läsa forskarutbildningen upp till licentiatnivå.

Läs mer om forskarutbildning och se lediga tjänster

Samarbeta med HS

Vi gör mycket redan – och vill ännu mer! Välkommen med nya idéer och förslag på hur just du vill samverka med oss. Vi tror att vår forskning vinner på att vara förankrad i det omgivande samhället. Därför möter vi framtidens utmaningar tillsammans med olika samhällsaktörer. Ett flertal forskare vid fakulteten, med olika spetskompetens, bedriver forskning i nära samarbete till exempel hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan, kriminalvården och näringslivet. Några exempel är uppdragsutbildningar, verksamhetsförlagd utbildning och studenters examensarbeten inom olika samhällssektorer.

Kontakta gärna våra institutioner eller forskningscentrum om du vill samarbeta med oss.