Institutionen verkar i det delta som uppstår i kunskapsströmmarna från biologi, kemi, medicin och fysik. Den tvärvetenskapliga utbildning och forskning som bedrivs syftar till att bredda kunskapsbasen och omsätta kunskaperna i tillämpningar. I denna växelverkan mellan kunskapsuppbyggnad och tillämpning finns våra studenter, ute på kliniker, sjukhuslaboratorier och företag.

Utbildning på Biomedicinsk vetenskap

Institutionen för biomedicinsk vetenskap ger utbildning på grund- och avancerad nivå. Det går att studera inom ramen för något av våra program, men också på någon av våra fristående kurser. Du kan bläddra bland universitetets kurser här

Forskning och forskarutbildning på Biomedicinsk vetenskap

Vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap bedrivs forskning i huvudsak inom biomedicinsk teknologi samt cell- och molekylärbiologi med immunologisk inriktning, med en tydlig profilering på artificiella och biologiska gränsytor. En stor del av forskningen vid Fakulteten för hälsa och samhälle är tvärvetenskaplig, vilket öppnar upp för nya spännande forskningsområden utanför de traditionella ämnesuppdelningarna mellan medicin och samhällsvetenskap.

Forskare, publikationer och pågående projekt

Totalt antal träffar: 47
Totalt antal träffar: 27

Samarbeta med oss

Våra forskare utmanar ständigt de invanda föreställningarna om att forskningen kringskärs av nationella och regionala gränser, av gränser mellan vetenskapliga inriktningar, mellan grundforskning och tillämpad forskning och mellan akademi och näringsliv. Det går att samverka med oss på många sätt, både kopplat till vår forskning och till vår utbildning.

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder kompetensutveckling för er personal i form av skräddarsydd utbildning efter era önskemål och behov. Ni får ta del av den senaste forskningen och den ämnesbredd som universitetet erbjuder. 

Läs mer om våra uppdragsutbildningar

Kontakta oss

Institutionen för biomedicin finns i två byggnader i Malmö.