Kriminologi betyder läran om brott. Det är ett flervetenskapligt ämne inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker samt åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet och negativa konsekvenser till följd av brottslighet. Vid Institutionen för kriminologi finns också juridisk kompetens med välfärdsrätt som specialitet.

Kriminologi är fler- och tvärvetenskapligt. Det innebär att vi samlar och integrerar teoretiska och metodologiska begrepp och ansatser från olika vetenskapsområden så som sociologi, psykologi, psykiatri och juridik för att förstå individuella, kontextuella och samhälleliga processer som orsakar brottslighet och relaterade problem.

Inom kriminologin försöker vi besvara frågeställningar som: Varför börjar vissa individer begå brott? Vad är det som gör att vissa fortsätter begå brott genom hela livet, medan andra ”avbryter” sin kriminella karriär? Varför är vissa individer och platser mer brottsutsatta? Varför upplevs vissa områden som otrygga och andra som trygga? Ökar eller minskar den totala brottsligheten i samhället, och i så fall varför?

Twitter

Vi finns även på Twitter! Här kan du följa institutionens arbete. 

Följ @mahcriminology på Twitter

Utbildning på Institutionen för kriminologi

Institutionen ger utbildningar inom kriminologi, både på grund- och avancerad nivå. Du hittar även kurser inom juridik. Du kan bläddra bland universitetets kurser här.

Forskning vid institutionen för kriminologi

Forskningen inom kriminologi vid Malmö universitet har ett brett fokus. Vi inkluderar studier av fenomen så som brottslighet, otrygghet, missbruk och psykisk ohälsa.

Forskarutbildning

En stor del av forskningen vid Fakulteten för hälsa och samhälle är tvärvetenskaplig, vilket öppnar upp för nya spännande forskningsområden utanför de traditionella ämnesuppdelningarna mellan medicin och samhällsvetenskap.

Forskare, publikationer och projekt 

Kontakta gärna institutionens forskare med frågor och förslag om samarbete.

Totalt antal träffar: 23
Totalt antal träffar: 11

Avdelningen för rättsvetenskap 

Rätten är en viktig del av samhället och människors liv. På avdelningen finns en bred juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens. Vi har lång erfarenhet av undervisning på olika akademiska nivåer och vid myndigheter och andra organisationer.

Mer om rättsvetenskap

Vi är specialister på välfärdsrätt. Till detta område räknas framförallt den del av den offentliga rätten där enskilda har stat och kommun som motpart. Socialtjänsten, socialförsäkringen, hälso- och sjukvården och mänskliga rättigheter är sådana områden. Till området välfärdsrätt räknas även det som brukar kallas för den sociala civilrätten, det vill säga rättsområden som rör människor i vardagliga situationer som låntagare, anställd, hyresgäst eller konsument. 

Kontakta Lotti Ryberg Welander för mer information

Samarbeta med oss

Det går att samverka med oss på många sätt, både kopplat till vår forskning och till vår utbildning.

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder kompetensutveckling för er personal i form av skräddarsydd utbildning efter era önskemål och behov. Ni får ta del av den senaste forskningen och den ämnesbredd som universitetet erbjuder. 

Läs mer om våra uppdragsutbildningar

Kontaktpersoner

Prefekt

Anna-Karin Ivert

Biträdande prefekter

Marie Väfors Fritz

Studierektor grundutbildning 

Eva-Lotta Nilsson

Programansvarig grundutbildning 

Klara Svalin

Studierektor och programansvarig avancerad nivå 

Zoran Vasiljevic

Utbildningshandläggare

Maria O´Driscoll