Socialt arbete är en akademisk disciplin och ett forskningsämne, ett utbildningsämne och en praktik eller verksamhetsområde. Det rör klassiska sociala frågor om barns välfärd, missbruk, åldrande, funktionshinder, fattigdom och uttryck för strukturell ojämlikhet utifrån både praktiska och teoretiska kunskapsintressen.

Utbildning på Institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete ger utbildning på grund- och avancerad nivå. Du kan studera inom ramen för något av våra utbildningsprogram på grundnivå, men också på någon av våra masterprogram eller många fristående kurser inom socialt arbete, handikapp- och rehabiliteringsvetenskap och socialpsykiatri.

Forskning vid Institutionen för socialt arbete 

Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs forskning inom en rad olika områden som rör frågor kring sociala problem och socialt förändringsarbete. Det handlar om forskning kring individer och grupper men också om hur sociala förhållanden hanteras i ett välfärdsperspektiv.

Forskarutbildning

En stor del av forskningen vid Fakulteten för hälsa och samhälle är tvärvetenskaplig, vilket öppnar upp för nya spännande forskningsområden utanför de traditionella ämnesuppdelningarna mellan medicin och samhällsvetenskap.

Forskningsprojekt

Total hits: 31

Samarbeta med oss

Vår forskning bedrivs och utvecklas i nära samarbete med lokala aktörer, nationella organisationer och myndigheter samt internationella samarbetspartners. Här bedrivs en forskarutbildning med drygt 20 doktorander där en del är antagna via forskarskolan för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd. 

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder kompetensutveckling för er personal i form av skräddarsydd utbildning efter era önskemål och behov. Ni får ta del av den senaste forskningen och den ämnesbredd som universitetet erbjuder. 

Läs mer om våra uppdragsutbildningar

 

Kontaktpersoner

Prefekt

Maria Hjortsjö

Biträdande prefekt för grundutbildning

Karin Ingvarsdotter

Biträdande prefekt för avancerad nivå

Åsa Alftberg

Biträdande prefekt för forskning och forskarutbildning

Carin Cuadra

Prefektstöd

Malin Idvall

Administrativ handläggare
Kerstin Björkander

Ansvarig för internationalisering

Jonas Christensen 

Studieadministratörer

Germana Di Lorenzo
Ewa Sortberg Bassmann

Studievägledare

Carina Grujic