Utbildning vid Vårdvetenskap

Institutionen för vårdvetenskap ger sjuksköterskeutbildning på grundnivå och specialistsjuksköterskeutbildning på avancerad nivå samt forskarutbildning. Malmö universitets sjuksköterskeexamen håller som enda lärosäte i landet mycket hög kvalitet, det visar senaste utvärderingen från Universitetskanslerämbetet gjord 2014.

Forskningsmiljö

Forskningen vid Institutionen för vårdvetenskap utgår från den övergripande forskningsmiljön ”jämlik hälsa och vård”. Vårdvetenskap sträcker sig från livets början genom hela livet till ålderdomen, döendet och döden. Vår forskning sker i nära samverkan med det omgivande samhället. Den kunskap som utvecklas ska understödja hållbara förändringar som får betydelse för individ, profession och organisation inom ramen för hälso-och sjukvård.

Forskarutbildning

En stor del av forskningen vid Fakulteten för hälsa och samhälle är tvärvetenskaplig, vilket öppnar upp för nya spännande forskningsområden utanför de traditionella ämnesuppdelningarna mellan medicin och samhällsvetenskap.

Läs mer om doktorandanställning och se lediga tjänster

Studentwebben

För dig som som redan studerar vid Institutionen för vårdvetenskap: På studentwebben hittar du praktisk information om att studera vid Malmö universitet. Information som rör ditt program eller din kurs finns i lärplattformen Canvas som du också når via studentwebben.

Besök studentwebben

Sjuksköterskeutbildningen

Dispensansökan

Blankett för ansökan om dispens hittar du på studentsidorna för studie- och karriärvägledning.

Studie- och karriärvägledning på Hälsa och samhälle

Programråd på sjuksköterskeprogrammet

Kontaktpersoner

Prefekt
Carin Alm-Roijer

Biträdande prefekt
Ann-Cathrine Bramhagen

Studierektor (personalhandläggning)
Karin Persson

Studierektor (utbildning)
Mariette Bengtsson

Forskningsledare 
Christine Kumlien

Samverkanskoordinator
Margareta Rämgård

Studieadministratörer
Viktoria Supranovich
Marie Enberg