Digital utbildning inom omvårdnad (DEN) är ett Erasmus+-projekt med det övergripande syftet att modernisera den befintliga läroplanen för sjuksköterskestudenter genom att utveckla digitala moduler avseende föreläsningar/examinationer till nya former av utbildning.

Om projektet

Projektet kommer att pågå i 24 månader och de förväntade resultaten kan ha långsiktiga positiva effekter på liknande utbildningar inom EU. Pandemin har varit anledningen till att den traditionella akademiska utbildningen inom omvårdnad har tvingats omvandlas till digitala former utan att lärarna har fått möjlighet att anpassa pedagogiken till den digitala utbildningen. Lärarna behöver stöd för att utveckla sina pedagogiska färdigheter från det traditionella sättet till ett mer digitalt sätt för att upprätthålla den erforderliga och nödvändiga höga kvaliteten. Det traditionella sättet har visat inte tillräckligt eller tillämpligt för att uppfylla dagens krav inom den akademiska utbildningen.

Europeiskt samarbete

Projektkonsortiet består av fem partnerorganisationer som representerar fem EU-länder: Kroatien, Makedonien, Slovenien, Serbien och Sverige. Alla partnerorganisationer har en stark tradition inom området omvårdnad och har redan framgångsrikt samarbetat i flera europeiska Erasmus+-projekt. Alla partnerorganisationer har arbetat med digital undervisning inom omvårdnadsutbildning på olika nivåer under pandemin 2020.

Mål

De övergripande mål för vårt projekt är att förbättra den pedagogiska förmågan hos lärarna vid de involverade universiteten och deltagande organisationer så att en utbildning av hög kvalitet kan erbjudas. Detta genom att arbeta med:

  • att bygga undervisningskapacitet med både blandad och on-line, undervisning och lärande;
  • att utveckla digital pedagogisk kompetens hos lärarna;
  • att utveckla och / eller använda digitalt innehåll av hög kvalitet, såsom innovativa online-resurser och verktyg
  • att dela och utbyta erfarenheter, expertis och resurser och i samarbete skapa en digital kurs av ömsesidigt intresse.

Resultat

De förväntade resultaten av DEN-projektet är följande:

  1. Att lärare och föreläsare kommer att ha en ökad förståelse för digital undervisningspedagogik.
  2. Identifiera, anpassa sig till och utveckla de nödvändiga mätningar, bedömningar och åtgärder som krävs för kvalitetsförbättring av digitala undervisnings- och inlärningsprocesser.
  3. Att utbilda lärare och övrig lärarpersonal för att utnyttja pedagogiska och metodologiska principer och nya sätt att undervisa och lära sig för att kunna anpassa sig till högre utbildning inom omvårdnad.
  4. Att utveckla metodik och plattformar för bredare integration mellan digital undervisning och lärande som kan användas på flera utbildningsnivåer.

Erasmus+ Project Results Platform

Finansiär

EU-Erasmus+

Samarbetspartners

Goce Delcev University, Stip, Norr Macedonia : Gordana Panova och Zisovska, Elizabeta;
University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia,: Dragana Milutinovic, Dragana Simin, Sanja Tomic och Vladimir Dolinaj ;
College of Nursing in Celje, Celje, Slovenia: Mojca Poredos, Bojana Filej, Katja Esih och Jernea Mreza;
University of Applied Health Sciences, Zagreb Croatia: Olja Vori, Vesna Turuk och Boris Ilic.

Projektperiod

30 juni 2021 – 30 juni 2023