Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tids stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter.

Fakulteten är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation.

Utbildning på Kultur och samhälle

Fakulteten för kultur och samhälle har utbildningar inom bland annat kommunikation och design, freds - och konfliktvetenskap, mänskliga rättigheter, internationella relationer, ledarskap och organisation, statsvetenskap, genusvetenskap, språk, miljö, fastighetsvetenskap och hållbar stadsutveckling. Du kan bläddra bland universitetets kurser här

Totalt antal träffar: 19
Totalt antal träffar: 17

Forskning på KS

Forskningspublikationer

Databasen Diva används för universitetets publikationer.

Forskarutbildning

På Kultur och samhälle har vi forskarutbildningar i ämnena Global politik, Interaktionsdesign, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Medie- och kommunikationsvetenskap samt Urbana studier. För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du samtidigt anställs som doktorand. 

Läs mer om forskarutbildning

Samarbeta med KS

För att förstå och kunna bidra till samhällets utveckling är det oerhört viktigt för oss att samverka med näringsliv, myndigheter och organisationer i vårt omgivande samhälle. Samverkan kopplas både till vår forskning och vår grundutbildningSamarbeten kan till exempel vara examensarbeten, mentorsprogram, konferenser, uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Kontakta oss gärna om du vill samarbeta med oss.

Studentwebben

För dig som som redan studerar vid Fakulteten för kultur och samhälle: På studentwebben hittar du praktisk information om att studera vid Malmö universitet. Information som rör ditt program eller din kurs finns i lärplattformen Canvas som du också når via studentwebben.

Besök studentwebben