Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tids stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter.

Fakulteten är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation.

Utbildning på Kultur och samhälle

Fakulteten för kultur och samhälle har utbildningar inom bland annat kommunikation och design, freds - och konfliktvetenskap, mänskliga rättigheter, internationella relationer, ledarskap och organisation, statsvetenskap, genusvetenskap, språk, miljö, fastighetsvetenskap och hållbar stadsutveckling. Du kan bläddra bland universitetets kurser här

Totalt antal träffar: 17
Totalt antal träffar: 17

Forskningspublikationer

Databasen Diva används för universitetets publikationer.

Forskarutbildning

På Kultur och samhälle har vi forskarutbildningar i ämnena Global politik, Interaktionsdesign, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Medie- och kommunikationsvetenskap samt Urbana studier. För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du samtidigt anställs som doktorand.