Globala perspektiv och internationalisering präglar miljön på institutionen. I centrum för vår forskning står frågor om globala processer och dess konsekvenser för makt, säkerhet, rättvisa och utveckling. Vi ger kurser och program på både svenska och engelska och våra studenter kommer från hela världen.

Totalt antal träffar: 20

Utbildning på Globala politiska studier

Kurser och program vid Institutionen för globala politiska studier är tvärvetenskapliga och flera hålls på engelska. Vi erbjuder flera olika kandidat- och masterprogram samt fristående kurser. Du kan bläddra bland universitetets kurser här.

Forskning på GPS

Globala politiska studier är en tvärvetenskaplig institution med forskning om politik, maktrelationer och konstruktion av identitet i lokala, nationella, internationella och globala kontexter. Vi fokuserar på organisationer, styrning, politiska styrmedel och beslutsprocesser, men också studier av internationell migration och migrationsrelaterade sociala frågor.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt 

Totalt antal träffar: 74
Totalt antal träffar: 39

Global politik-seminarierna

Vårens program

Vanligtvis hålls Global politik-seminarierna onsdagar kl. 13.15-15.00 i seminarierummet på nionde våningen i Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, men de flesta seminarierna sker i hybrid-form med möjlighet för online-deltagande.
(kontakta Johan Brännmark, johan.brannmark@mau.se, för mer information).

• 1 februari
Innovative communication approaches to sustainable futuring: AI discourse tailorability
Jess Haynie-Lavelle, doktorand, Malmö universitet

• 15 februari
Postmigrant Talks: Experiences of Language Use in Swedish Academia
Maja Povrzanović Frykman, professor, Malmö universitet

• 15 mars
How green is thy city? Urban planning and biodiversity at a Swedish municipal level
Benedict Singleton, projektforskare, Malmö universitet

• 22 mars
Slutseminarium
Calle Håkansson, doktorand, Malmö universitet

• 29 mars
Enemy Images
Kristian Steiner, docent, Malmö universitet

• 19 april
The Revolutionary Reason: A Performative Social Technology
Mateo Villamil Valencia, doktorand, Universidad Complutense de Madrid

• 25 april (Tisdag)
The Cultural Cold War
Dino Knudsen, biträdande universitetslektor, Malmö universitet & Anna Björk Einarsdóttir, post-doc, Islands universitet

• 3 maj
Policy professionals struggling for influence in civil society organisations
Joanna Mellquist, FD, Södertörns högskola

• 10 maj
Slutseminarium
Michel Anderlini, doktorand, Malmö universitet

• 17 maj
Doktorandseminarium
Rahel Weldeab Sebhatu, doktorand, Malmö universitet

Forskarutbildning

Vi har möjlighet att utfärda examen på forskarnivå, inom ämnena Global politik samt Internationell migration och etniska relationer, IMER.

Studentwebben

För dig som redan studerar vid Fakulteten för kultur och samhälle: Besök studentwebben. Här finns praktisk information om att studera vid Malmö universitet. All information för studenter finns här eller lärplattformen Canvas.

Kontakta oss

Har du frågor om din ansökan, behörighet eller urval?
Antagningsavdelningen på antagning@mau.se eller telefon 040-665 75 00

För administrativa studentfrågor kontakta studieadministratörerna på gpsstudent@mau.se 

För studie- och karriärvägledning kontakta studievägledarna på gpsvagledning@mau.se

För övrig information besök studentwebben