Globala perspektiv och internationalisering präglar miljön på institutionen. I centrum för vår forskning står frågor om globala processer och dess konsekvenser för makt, säkerhet, rättvisa och utveckling. Vi ger kurser och program på både svenska och engelska och våra studenter kommer från hela världen.

Utbildning på Globala politiska studier

Kurser och program vid Institutionen för globala politiska studier är tvärvetenskapliga och flera hålls på engelska. Vi erbjuder flera olika kandidat- och masterprogram samt fristående kurser.

Program på grundnivå 

På grundnivå erbjuder GPS fem kandidatprogram på engelska, två på svenska. Läs mer om kurserna i vår utbildningsportal.

Program på avancerad nivå

På avancerad nivå erbjuder GPS två masterprogram på engelska med valmöjlighet på ett eller två års studier. Läs mer om programmen i vår utbildningsportal.

Fristående kurser

Institutionen erbjuder även en rad fristående kurser. 

Sök bland alla kurser här

Forskning på GPS

Globala politiska studier är en tvärvetenskaplig institution med forskning om politik, maktrelationer och konstruktion av identitet i lokala, nationella, internationella och globala kontexter. Vi fokuserar på organisationer, styrning, politiska styrmedel och beslutsprocesser, men också studier av internationell migration och migrationrelaterade sociala frågor.

Forskningsprojekt 

Total hits: 14

Forskarutbildning

Vi har möjlighet att utfärda examen på forskarnivå, inom ämnena Global politik samt Internationell migration och etniska relationer, IMER. 

Studentwebben

För dig som som redan studerar vid Fakulteten för kultur och samhälle: Besök vår studentwebben. Här finns praktisk information om att studera vid Malmö universitet. All information för studenter finns här eller lärplattformen Canvas.

Besök studentwebben

Student på GPS

Letar du efter information som du tidigare hittat på vår fakultetssida så finns den kvar här ett tag till. Information för dig som student kommer sedan att finnas på Studentwebben eller Canvas.

Besök studentsidorna på GPS, vår tidigare webbplats

Kontaktpersoner

Prefekt

Magnus Ericson

Enhetschefer

Lena Karlbrink
Johan Modée

Kurs- och programnämndens ordförande

Gunnhildur Lily Magnusdottir

Forskningskoordinator

Johan Brännmark

Forskarutbildningsansvarig

Maja Povrzanovic Frykman

Forskar- och handledarkollegiets ordförande

Kristin Järvstad

Administration och service

Anna Andrén
Martin Gagner
Frida Hallqvist

Söker du en kontaktperson för en utbildning, se under respektive utbildning.