Globala perspektiv och internationalisering präglar miljön på institutionen. I centrum för vår forskning står frågor om globala processer och dess konsekvenser för makt, säkerhet, rättvisa och utveckling. Vi ger kurser och program på både svenska och engelska och våra studenter kommer från hela världen.

Totalt antal träffar: 20

Utbildning på Globala politiska studier

Kurser och program vid Institutionen för globala politiska studier är tvärvetenskapliga och flera hålls på engelska. Vi erbjuder flera olika kandidat- och masterprogram samt fristående kurser. Du kan bläddra bland universitetets kurser här.

Totalt antal träffar: 13

Forskning på GPS

Globala politiska studier är en tvärvetenskaplig institution med forskning om politik, maktrelationer och konstruktion av identitet i lokala, nationella, internationella och globala kontexter. Vi fokuserar på organisationer, styrning, politiska styrmedel och beslutsprocesser, men också studier av internationell migration och migrationsrelaterade sociala frågor.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt 

Totalt antal träffar: 71
Totalt antal träffar: 40

Global politik-seminarierna

Höstens program

Vanligtvis hålls Global politik-seminarierna onsdagar kl. 13.15-15.00 i seminarierummet på nionde våningen i Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, men de flesta seminarierna sker i hybrid-form med möjlighet för online-deltagande. (kontakta Bo Petersson, för mer information).

Unless communicated otherwise, all seminars take place in the seminar room on Floor 9 of the Niagara building and are held between 13.15 and 15.00 Wednesdays.

 

6 Sept – Erin Cory (K3, Mau) & Keith Nyende: “My Story + Your Story = Our Story: Digital Storytelling as Community-Building Practice in Uganda”

20 Sept – Nick Baigent: 75% PhD Thesis Seminar: “Hydropower and local resistance in Georgia”

27 Sept – Early Project Ideas Seminar: Johan Ekstedt, Katarina Mozetic, Michael Strange

4 Oct – Dr. Maia Berkaia, guest researcher at RUCARR/Georgian Institute of Public Affairs (GIPA): “The Discussion about Postcolonial and Post-Soviet Affinities: Borderlands Perspectives and Georgian Historiography”

11 Oct – Måns Lundstedt: “Pathways to Violence Against Migrants: Space, Time and Far Right Violence in Sweden 2012–2017”

18 Oct – Prof. Enzo Girardi, National University of San Martín (Buenos Aires): “Democracy at risk: political disruption and polarization in the era of digitalization of existence”. Discussant: Dennis Munetsi.

25 Oct – Jon Wittrock: “Migration and Multidimensional Autonomy”. Discussant: Mikael Spång.

15 Nov – Katrine Gotfredsen (GPS) with Nina Gren and Maria Padrón Hernández (Dept of Sociology, LU): “Occupied Intimacies: Borderization in Palestine, Georgia and Western Sahara”

22 Nov – Dr. Stephen Hall, University of Bath: “The Authoritarian International: Tracing how Authoritarian Regimes Learn in the Post-Soviet Space.”

29 Nov – Christina Johnsson (LS, Mau): “Människorättsstaten”

Forskarutbildning

Vi har möjlighet att utfärda examen på forskarnivå, inom ämnena Global politik samt Internationell migration och etniska relationer, IMER.

Studentwebben

För dig som redan studerar vid Fakulteten för kultur och samhälle: Besök studentwebben. Här finns praktisk information om att studera vid Malmö universitet. All information för studenter finns här eller lärplattformen Canvas.

Kontakta oss

Har du frågor om din ansökan, behörighet eller urval?
Antagningsavdelningen på antagning@mau.se eller telefon 040-665 75 00

För administrativa studentfrågor kontakta studieadministratörerna på gpsstudent@mau.se 

För studie- och karriärvägledning kontakta studievägledarna på gpsvagledning@mau.se

För övrig information besök studentwebben