Globala perspektiv och internationalisering präglar miljön på institutionen. I centrum för vår forskning står frågor om globala processer och dess konsekvenser för makt, säkerhet, rättvisa och utveckling. Vi ger kurser och program på både svenska och engelska och våra studenter kommer från hela världen.

Utbildning på Globala politiska studier

Kurser och program vid Institutionen för globala politiska studier är tvärvetenskapliga och flera hålls på engelska. Vi erbjuder flera olika kandidat- och masterprogram samt fristående kurser. Du kan bläddra bland universitetets kurser här.

Forskning på GPS

Globala politiska studier är en tvärvetenskaplig institution med forskning om politik, maktrelationer och konstruktion av identitet i lokala, nationella, internationella och globala kontexter. Vi fokuserar på organisationer, styrning, politiska styrmedel och beslutsprocesser, men också studier av internationell migration och migrationsrelaterade sociala frågor.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt 

Totalt antal träffar: 71
Totalt antal träffar: 39

Global politik-seminarierna

Vårens program

Vanligtvis hålls Global politik-seminarierna onsdagar kl. 13.15-15.00 i seminarierummet på nionde våningen i Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, men på grund av covid-19-situationen hålls seminarierna online via zoom (kontakta Johan Brännmark för mer information).

 • 3 mars
  Structural injustice as distributive
  Johan Brännmark, docent, Malmö universitet
 • 24 mars
  50%-seminarium
  Michel Anderlini, doktorand, Malmö universitet
 • 14 april
  Indigenous peoples’ right to self-determination: perceptions of self-determination among the Sámi electorate in Sweden
  Ulf Mörkenstam, docent, Stockholms universitet
 • 21 april
  DIY urbanism and everyday practices of sustainability in Detroit: Lessons from urban Africa in America's ‘comeback’ city
  Steve Marr, universitetslektor, Malmö universitet
 • 5 maj
  The multi-level political economy of AI in Global Health
  Michael Strange, docent, Malmö universitet
 • 12 maj
  (Trans)nationalism in 1940s Swedish fiction
  Kristin Järvstad, biträdande professor, Malmö universitet
 • 19 maj
  The diffusion of ‘gender ideology’ in Hungary and Poland
  Isobel Squire, doktorand, Malmö universitet
 • 26 maj
  The Putin predicament
  Bo Petersson, professor, Malmö universitet

Forskarutbildning

Vi har möjlighet att utfärda examen på forskarnivå, inom ämnena Global politik samt Internationell migration och etniska relationer, IMER. 

Studentwebben

För dig som som redan studerar vid Fakulteten för kultur och samhälle: Besök studentwebben. Här finns praktisk information om att studera vid Malmö universitet. All information för studenter finns här eller lärplattformen Canvas.

Har du frågor om din ansökan, behörighet eller urval?

Antagningsavdelningen på antagning@mau.se eller telefon 040-665 75 00

För administrativa studentfrågor kontakta

studieadministratörerna på gpsstudent@mau.se 

För studie- och karriärvägledning kontakta

studievägledarna på gpsvagledning@mau.se

För övrig information besök studentwebben