Globala perspektiv och internationalisering präglar miljön på institutionen. I centrum för vår forskning står frågor om globala processer och dess konsekvenser för makt, säkerhet, rättvisa och utveckling. Vi ger kurser och program på både svenska och engelska och våra studenter kommer från hela världen.

Utbildning på Globala politiska studier

Kurser och program vid Institutionen för globala politiska studier är tvärvetenskapliga och flera hålls på engelska. Vi erbjuder flera olika kandidat- och masterprogram samt fristående kurser.

Program på grundnivå 

På grundnivå erbjuder GPS fem kandidatprogram på engelska, två på svenska. Läs mer om kurserna i vår utbildningsportal.

Program på avancerad nivå

På avancerad nivå erbjuder GPS två masterprogram på engelska med valmöjlighet på ett eller två års studier. Läs mer om programmen i vår utbildningsportal.

Fristående kurser

Institutionen erbjuder även en rad fristående kurser. 

Sök bland alla kurser här

Forskning på GPS

Globala politiska studier är en tvärvetenskaplig institution med forskning om politik, maktrelationer och konstruktion av identitet i lokala, nationella, internationella och globala kontexter. Vi fokuserar på organisationer, styrning, politiska styrmedel och beslutsprocesser, men också studier av internationell migration och migrationsrelaterade sociala frågor.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt 

Totalt antal träffar: 66
Totalt antal träffar: 23

Global politik-seminarierna

Höstens program

Vanligtvis hålls Global politik-seminarierna onsdagar kl 13.15-15.00 i seminarierummet på nionde våningen i Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, men på grund av covid-19-situationen hålls seminarierna online via zoom (kontakta Johan Brännmark, johan.brannmark@mau.se, för mer information).

 • 23 september
  "Human trafficking – Changing legal definitions, static victims? Explaining the persistence of outdated perceptions and practices and their implications for the most vulnerable"
  Mira Fey, post-doc, Haute école de travail social, Genève
 • 30 september
  20%-seminarium
  Nick Baigent, doktorand, Malmö universitet
 • 14 oktober
  "Everyday bordering and the struggle for reproductive justice in Ireland"
  Sarah Bodelson, doktorand, Malmö universitet
 • 21 oktober
  "Justice and energy transitions"
  Patrik Baard, post-doc, Malmö universitet
 • 28 oktober
  “A Critique of Human Dignity in the Context of Human Rights: Meaningful Autonomy and its Implications”
  Jon Wittrock, universitetslektor, Malmö universitet

   

 • 11 november
  "Intersectionality and climate policy making: Ways forward to a socially inclusive and sustainable welfare state"
  Gunnhildur Lily Magnusdottir, universitetslektor, Malmö universitet
 • 18 november
  "Moral judgements and principles within Swedish energy politics"
  Anders Melin, universitetslektor, Malmö universitet
 • 25 november
  »Craftwork of illegalization«: The hidden production of legal limbo on the inside of the Swedish expulsion machinery
  Anna Lundberg, professor, Linköpings universitet
 • 2 december
  "Two ways to urban peace: Theorizing its potential and mapping its hinders"
  Ivan Gusic, post-doc, Malmö universitet
 • 16 december
  "DIY urbanism and everyday practices of sustainability in Detroit: Lessons from urban Africa in America's 'comeback' city"
  Stephen Marr, universitetslektor, Malmö universitet

Forskarutbildning

Vi har möjlighet att utfärda examen på forskarnivå, inom ämnena Global politik samt Internationell migration och etniska relationer, IMER. 

Studentwebben

För dig som som redan studerar vid Fakulteten för kultur och samhälle: Besök studentwebben. Här finns praktisk information om att studera vid Malmö universitet. All information för studenter finns här eller lärplattformen Canvas.

Besök studentwebben

Kontaktpersoner

Prefekt

Magnus Ericson

Enhetschefer

Johan Modée
Brigitte Suter
Peter Hallberg

Kurs- och programnämndens ordförande

Gunnhildur Lily Magnusdottir

Forskningskoordinator

Johan Brännmark

Forskarutbildningsansvarig

Maja Povrzanovic Frykman

Forskar- och handledarkollegiets ordförande

Kristin Järvstad

Institutionens administration och service (ej studieadministration)

Anna Andrén
Martin Gagner
Frida Hallqvist

Har du frågor om din ansökan, behörighet eller urval? 

Antagningsavdelningen på antagning@mau.se eller telefon 040-665 75 00

För administrativa studentfrågor kontakta
studieadministratörerna på gpsstudent@mau.se 

För studie- och karriärvägledning kontakta
studievägledarna på gpsvagledning@mau.se

Drop-in online med studie- och karriärvägledarna på GPS – Torsdagar kl. 13-15.
Länk till drop-in:
https://mau-se.zoom.us/j/63496131797 (samma länk varje vecka)

 

Söker du en kontaktperson för en utbildning, se under respektive utbildning.