Globala perspektiv och internationalisering präglar miljön på institutionen. I centrum för vår forskning står frågor om globala processer och dess konsekvenser för makt, säkerhet, rättvisa och utveckling. Vi ger kurser och program på både svenska och engelska och våra studenter kommer från hela världen.

Totalt antal träffar: 20

Utbildning på Globala politiska studier

Kurser och program vid Institutionen för globala politiska studier är tvärvetenskapliga och flera hålls på engelska. Vi erbjuder flera olika kandidat- och masterprogram samt fristående kurser. Du kan bläddra bland universitetets kurser här.

Forskning på GPS

Globala politiska studier är en tvärvetenskaplig institution med forskning om politik, maktrelationer och konstruktion av identitet i lokala, nationella, internationella och globala kontexter. Vi fokuserar på organisationer, styrning, politiska styrmedel och beslutsprocesser, men också studier av internationell migration och migrationsrelaterade sociala frågor.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt 

Totalt antal träffar: 69
Totalt antal träffar: 37

Global politik-seminarierna

Höstens program

Vanligtvis hålls Global politik-seminarierna onsdagar kl. 13.15-15.00 i seminarierummet på nionde våningen i Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, men en del seminarier under terminen sker i hybrid-form (kontakta Johan Brännmark, johan.brannmark@mau.se, för mer information).

• 7 september
“OK, realist?” A critical scrutiny of rationalization in Western scholarship on Russia and Eastern Europe Communist state administrative structures
Aliaksei Kazharski, Charles universitet, Prag & Comenius universitet, Bratislava

• 14 september
Ethical deliberation in connection with participatory assessments of energy scenarios
Anders Melin & Gunnhildur Magnusdottir, Malmö universitet

• 21 september
Avhandlingsseminarium
Isobel Squire, Malmö universitet

• 5 oktober
In search of Peace beyond the Enlightenment, the Spanish Golden Age and the consequences of the Reconquista
Ane Kirkegaard, Malmö universitet

• 12 oktober
Avhandlingsseminarium
Calle Håkansson, Malmö universitet

• 30 november
Avhandlingsseminarium
Dennis Munetsi, Malmö universitet

• 7 december
Avhandlingsseminarium
Sarah Bodelson, Malmö universitet

• 14 december
Avhandlingsseminarium
Jess Haynie-Lavelle, Malmö universitet

Forskarutbildning

Vi har möjlighet att utfärda examen på forskarnivå, inom ämnena Global politik samt Internationell migration och etniska relationer, IMER.

Studentwebben

För dig som redan studerar vid Fakulteten för kultur och samhälle: Besök studentwebben. Här finns praktisk information om att studera vid Malmö universitet. All information för studenter finns här eller lärplattformen Canvas.

Har du frågor om din ansökan, behörighet eller urval?
Antagningsavdelningen på antagning@mau.se eller telefon 040-665 75 00

För administrativa studentfrågor kontakta studieadministratörerna på gpsstudent@mau.se 

För studie- och karriärvägledning kontakta studievägledarna på gpsvagledning@mau.se

För övrig information besök studentwebben