Urbana studier, US, är en flervetenskaplig institution med spännande och mångfacetterad urbanforskning och utbildningar. Här arbetar vi med ett brett spektrum av frågor som rör samhället och staden, fastigheter och bostäder, planering, organisation och kollektivtrafik – nationellt och internationellt.

Utbildning på Urbana studier

Urbana studier utgår ifrån människors behov och förutsättningar och medverkar till att utveckla en hållbar och attraktiv stad. Vi erbjuder utbildningar inom allt från miljö, fastighetsförmedling, fastighetsföretagande och stadsplanering, till transport management, ledarskap och organisation och företagsekonomi.

Forskning på Urbana studier

Vår forskning är flervetenskaplig och handlar om urban migration, urban ekologi, urban ekonomi, om rörlighet och social hållbarhet, urban förnyelse och smarta städer. Våra forskare samarbetar tvärvetenskapligt i forskningscentrum samt med organisationer och företag. 

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 78
Totalt antal träffar: 26

Forskarutbildning på Urbana studier

Forskarutbildningsämnet Urbana studier kan definieras som det vetenskapliga studiet av urbana områdens innehåll, form, planering och omvandling. Ämnet placerar sig i ett spänningsfält mellan sociala och kulturella praktiker och den materiella världen av landskap, byggnader, infrastrukturer och vardagsföremål.

Samarbeta med Urbana studier

En viktig uppgift för Urbana studier är att samverka med näringsliv, kommuner eller andra aktörer kring olika projekt. Det går att samverka med oss på många sätt, både kopplat till vår forskning och till vår grundutbildning. Examensarbeten, konferenser, uppdragsutbildning, följe- och uppdragsforskning är exempel på aktiviteter som alla sker i samverkan samhället.

Kontakta Urbana studier

Kontakta en studieadministratör

Vill du komma i kontakt med en av våra studieadministratörer?

Skicka ett mejl till: usstudent@mau.se

Hitta hit - Niagara, plan 7 och 8

Nordenskiöldsgatan 1, Malmö 040-665 70 00