Den nya förordningen (Förordning om utbildning till lärare och förskollärare, SFS 2021:1335) ledde till att ramavtalet (Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningarna i Skåne och Blekinge) behövde revideras, och därmed blev det också aktuellt att skriva ett nytt tilläggsavtal (Tilläggsavtal om fördjupad samverkan avseende den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildning).

De nya avtalen (Ramavtal och Tilläggsavtal) har nu trätt i kraft för de som valt att teckna detta med oss. De gamla tilläggsavtalen upphörde samtidigt att gälla (1/1-2023).

Vad är nytt med de nya avtalen?

Framför allt är det vissa krav som tidigare låg på övningsskolor enligt försöksverksamheten, som nu gäller all VFU, och därför har förts in i ramavtalet. Ledord för tilläggsavtalet är även fortsättningsvis kvalitet, hög koncentration och fördjupad samverkan.

Ett sätt att arbeta med kvalitet och fördjupad samverkan är att Malmö universitet från och med våren 2023 satsar på utlokaliserad handledarutbildning för partnerskolor (de skolor och förskolor vi skriver tilläggsavtal med).

Dokument

Förordning om utbildning till lärare och förskollärare (Riksdagens webbplats)

Intresserad av att teckna tilläggsavtal?

Vi behöver fortfarande ytterligare samarbetspartner/tilläggsavtal inom vissa examensinriktningar. Om du är intresserad av att skriva tilläggsavtal med oss, kontakta VFU-organisationen.