Här hittar du utbildningsplaner med tillhörande kursplaner, kursguider och relevant information för de olika lärarinriktningarna.

Förskollärarutbildning

Hitta utbildningsplan och kursplan

För att ta fram studentens utbildningsplan med samtliga kursplaner för högskoleförlagda kurser och VFU-kurser ska du

 • Klicka på länken "Utbildningsplaner för alla förskollärarutbildningarna" nedan
 • Klicka på den termin studenten är antagen till utbildningen
 • Scrolla ned till rubriken ”Innehåll” och välja aktuell utbildning – här hittar du alla kursplanerna.

Utbildningsplaner för alla förskollärarutbildningarna

Kursguider för förskollärarutbildningarna (pdf)

Strukturerade läraktiviteter för förskollärarutbildningarna (Box)

Grundlärarutbildning

Hitta utbildningsplan och kursplan

För att ta fram studentens utbildningsplan med samtliga kursplaner för högskoleförlagda kurser och VFU-kurser ska du

 1. Klicka på länken "Utbildningsplaner för alla grundlärarutbildningarna" nedan
 2. Klicka på den termin studenten är antagen till utbildningen
 3. Scrolla ned till rubriken ”Innehåll” och välja aktuell utbildning – här hittar du alla kursplanerna.

Utbildningsplaner för alla grundlärarutbildningarna

Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kursguide (pdf)
Strukturerade läraktiviteter (Box)

Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning

Kursguide (pdf)

Grundlärarutbildning 4-6

Kursguide (pdf)
Strukturerade läraktiviteter (Box)

Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning

Kursguide (Box)

Grundlärarutbildning fritidshem

Kursguide (pdf)
Strukturerade läraktiviteter (Box)

Teoretiska perspektiv, modeller och begrepp i grundlärarprogrammets kurser i utbildningsvetenskaplig kärna

Teoretiska perspektiv UV-kurser grundlärare (pdf)

Ämneslärarutbildning

Hitta utbildningsplan och kursplan

För att ta fram studentens utbildningsplan med samtliga kursplaner för högskoleförlagda kurser och VFU-kurser ska du

 1. Klicka på länken nedan
 2. Klicka på den termin studenten är antagen till utbildningen
 3. Scrolla ned till rubriken ”Innehåll” och välja aktuell utbildning – här hittar du alla kursplanerna.

Utbildningsplaner för samtliga ämneslärarutbildningar

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9

Kursguide (pdf)
Strukturerade läraktiviteter (Box)

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan

Kursguide (pdf)
Strukturerade läraktiviteter (Box)

Teoretiska perspektiv, modeller och begrepp i ämneslärarprogrammets kurser i utbildningsvetenskaplig kärna

Teoretiska perspektiv UV-kurser ämneslärare (pdf)

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Hitta utbildningsplan och kursplan

För att ta fram studentens utbildningsplan med samtliga kursplaner för högskoleförlagda kurser och VFU-kurser ska du

 1. Klicka på länken för utbildningsplan under respektive kurs nedan, exempelvis "Utbildningsplan KPU, 90 hp)
 2. Klicka på den termin studenten är antagen till utbildningen
 3. Scrolla ned till rubriken ”Innehåll” och välja aktuell utbildning – här hittar du alla kursplanerna.

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90hp

Utbildningsplan KPU, 90 hp
Kursguide (pdf)

Kompletterande pedagogisk utbildning, 75hp 

Utbildningsplan KPU, 75 hp
Kursguide (pdf)

Kompletterande pedagogisk utbildning, 60hp

Utbildningsplan KPU, 60 hp
Kursguide (pdf)

Yrkeslärarutbildning

Hitta utbildningsplan och kursplan

För att ta fram studentens utbildningsplan med samtliga kursplaner för högskoleförlagda kurser och VFU-kurser, gör så här: 

 1. klicka på länken ”Yrkeslärarutbildning – utbildningsplaner” nedan
 2. klicka på den termin studenten är antagen till utbildningen
 3. scrolla ned till rubriken ”Innehåll” – där hittar du kursplanerna. 

Yrkeslärarutbildning – utbildningsplaner

Yrkeslärarutbildning – kursguide (pdf)

Kontakt

Frågor om VFU: ls.vfu@mau.se

Teknisk support i VFU-portalen: portalvfu@mau.se