Här hittar samordnare, handledare och studenter information och dokument som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Nedan finner du bland annat blanketter, dokument och information om utbildningstillfällen i VFU-portföljen.

HANTERING AV VFU MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Uppdaterade riktlinjer inför höstterminen -21

Riktlinjerna för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningar mot bakgrund av utbrottet av covid-19 publicerades 18 november 2020. De aktuella riktlinjerna kommer uppdateras och publiceras under augusti 2021.

Aktuella riktlinjer 

Studenternas utbildningsplaner

Kursplaner och kursguider för VFU-kurser antagna 2021

Grundlärarutbildning F-3

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Partnersamarbetet kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har universitetet med kommunerna i Skåne för att våra studenter ska kunna göra praktik på förskolor och skolor i regionen. Målet är att säkra hög kvalitet i lärarutbildningens alla delar och att studenternas professionsutveckling stärks genom ett fördjupat samarbete mellan universitet och partnerskolor.

Aktuellt

Här finns information om kurser, seminarier, mötesdagar, nyhetsbrev och minnesanteckningar.

Vi vet i dagsläget inte om utbildningar och träffar kan hållas på plats eller blir på distans, och detta meddelas därför i samband med respektive inbjudan och/eller på hemsidan kort innan tillfället.

Handledarträffar

Ämneslärare

Syftet med våra handledarträffar är att i samverkan arbeta för att erbjuda våra studenter en så bra utbildning som möjligt, och också för att erbjuda dig möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor. Träffarna sker en gång per år och har olika teman.

Dag:16 september
Tid: 12.45-16.00
Program:
12.45-13.30 VFU-portfölj, Anders Eskilsson
13.30-14.15 Föreläsning: Vuxnas lärande med Hanna Sandgaard-Ekdahl och Manuela Lupas
15 minuter paus
14.30-16.00 Ämnesgrupper (se i anmälan vilka ämnen)

Anmälan ämneslärare

Bildämnets dag

OBS! Detta gäller alla handledare i bildämne (fö-gy).

Temat kommer att vara: Mellan skärm och hand.
Vi bjuder in till lunchfika redan klockan 12.00 på zoom samma dag med er som handleder studenter i bild ute på skolorna. 
Dag: 23 september
Tid: kl. 13.15-17.00

Anmälan Bildämnets dag

Grundlärare 

Dag: 4 oktober 2021
Program:
13.00-13.45 VFU-organisationen informerar om VFU-portföljen
14.00-14.45 Föreläsning: Hållbar utveckling är ett centralt koncept för att fånga olika utmaningar som världen står inför. I skolan är detta också en viktig del av vad olika ämnen ska fånga upp i undervisningen och vad eleverna ska lära sig. Eleverna ska få med sig kunskaper som gör att de kan bidra till en hållbar utveckling. Ett närliggande begrepp för hållbar utveckling är antropocen, det vill säga att vi lever i en tidsålder där människan har en omfattande påverkan på jorden. Denna föreläsning berör forskning och teori om utbildning och hållbar utveckling ihopkopplat med att undervisa om antropocen.
15.00-15.30 Gruppdiskussioner
15.30 Gemensam avslutning

Anmälan grundlärare

Grundlärare fritidshem

Dag: 25 oktober 
Tid: 9.15-12.00

Plats: Zoomlänk skickas ut efter anmälningstidens slut

Vi som arbetar som lärarutbildare och är VFU-lärare för de studenter som gör sin VFU hos er vill gärna träffa er på fakulteten Lärande och samhälle (LS) för att utbyta tankar kring hur vi tillsammans kan göra en så bra utbildning som möjligt för våra studenter.
Vår ambition är att ordna träffar mellan VFU-lärare och handledare minst en gång per år för att lyfta innehåll som är av gemensamt intresse. Årets träff kommeratt handla om specialpedagogik i fritidshemmet.

Program:
09.15 Presentation
09.30-10.15 Föreläsning: Specialpedagogik i fritidshemmet (Pia Thimgren)
Ca.10.15-10.30 Fika
10.30-11.30 Diskussionsgrupper utifrån föreläsningen
11.30-12.00 Övriga frågor kring handledaruppdraget och utbildningen
Ni som vill får gärna inför träffen mejla era frågor/tankar/reflektioner som ni vill att Pia Thimgren
pia.thimgren@mau.se tar upp eller som ni vill diskutera med andra som berör fritidshem och specialpedagogik.

Anmälan grundlärare fritidshem

 

 

Introduktion för nya VFU-samordnare

Som ny VFU-samordnare erbjuds du både en introduktion i arbetet kring VFU och en genomgång av placeringssystemet VFU-portalen.
Dag: 8 september 2021
Tid: 13-15

Anmäl dig här

Träff för VFU-samordnare

VFU-samordnare (övergripande ansvaret i kommunen) och VFU-ansvariga på friskolor är varmt välkomna.

Tid

Tisdag 5 oktober kl. 13.00-16.00. Träffen hålls via Zoom. 

Preliminärt program

Diskussioner kring arbete i VFU-Portalen. Höstens placeringar och de nya kursplanerna.

Om ni har förslag på övriga punkter till programmet kan dessa mailas till: ls.vfu@mau.se

Anmäl dig här

Utbildningstillfällen VFU-portföljen

För handledare på skola (välj ett tillfälle)

Vecka 36 och 41, ht 2021

OBS! Sista anmälningsdag 2021-09-05 respektive 2021-10-10

 • Tisdagen den 7 september 2021, kl. 13.00–14.00
 • Onsdagen den 8 september 2021, kl. 09.00–10.00
 • Onsdagen den 8 september 2021, kl. 13.00–14.00
 • Fredagen den 10 september 2021, kl. 10.00–11.00
 • Tisdagen den 12 oktober 2021, kl. 13.00–14.00
 • Onsdagen den 13 oktober 2021, kl. 09.00–10.00

Länk till anmälan

Utbildningstillfällen VFU-portalen

För VFU-ansvarig på skola (välj ett tillfälle)

Extrainsatta utbildningstillfällen i VFU-portalen för VFU-ansvariga på skola/förskola
vecka 39 ht 2021:

 • Tisdag 28 september 2021, kl. 10.00-11.00
 • Fredag 1 oktober 2021, kl. 13.00-14.00

OBS! Sista anmälningsdag 2021-09-26

Länk till anmälan

Vecka 45–46, ht 2021

OBS! Sista anmälningsdag 2021-11-07

 • Tisdagen den 9 november 2021, kl. 09.00–10.00
 • Onsdagen den 10 november 2021, kl. 09.00–10.00
 • Onsdagen den 10 november 2021, kl. 13.00–14.00
 • Fredagen den 12 november 2021, kl. 13.00–14.00
 • Tisdagen den 16 november 2021, kl. 13.00–14.00
 • Onsdagen den 17 november 2021, kl. 09.00–10.00
 • Onsdagen den 17 november 2021, kl. 13.00–14.00
 • Fredagen den 19 november 2021, kl. 10.00–11.00

Länk till anmälan

För VFU-samordnare i kommun (välj ett tillfälle)

Vecka 34 ht 2021

OBS! Sista anmälningsdag 2021-08-22

 • Onsdagen den 25 augusti 2021, kl. 13.00–14.30
 • Fredagen den 27 augusti 2021, kl. 10.00–11.30

Länk till anmälan

Vecka 45–46 ht 2021

OBS! Sista anmälningsdag 2021-11-07

 • Tisdagen den 9 november 2021, kl. 13.00–14.30
 • Fredagen den 12 november 2021, kl. 10.00–11.30
 • Tisdagen den 16 november 2021, kl. 09.00–10.30
 • Fredagen den 19 november 2021, kl. 13.00–14.30

Länk till anmälan

Utvärderingsdag partnerskolor

VFU-samordnare samt rektorer och VFU-ansvariga på skolor med tilläggsavtal och VFU-lärare är varmt välkomna att anmäla sig

Dag: 29 november 
Tid: kl 09.00-13.00

Program kommer längre fram

Anmäl dig här

VFU-seminarier i bedömning

En heldagsfortbildning för handledare där innehållet fokuseras på arbetet kring studenternas VFU samt bedömning av deras professionsutveckling. Dagen utgår ifrån nya kursplaner som kommer att gälla för studenter antagna från och med hösten 2021.

Som handledare för studenter kan du välja ett datum, och i första hand prioriteras handledare för nyantagna studenter från och med ht2021.

Antalet platser är begränsat och anmälningslänken stänger en vecka innan respektive kurstillfälle eller tidigare om platserna fyllts innan.

Inbjudan till kursen skickas ut av kursledaren ca en vecka före utbildningen.

Vi vet i dagsläget inte om utbildningarna kan hållas på plats eller blir på distans, och detta meddelas därför i samband med inbjudan.

Grundlärare f-3 och 4-6

Datum: 18 november, 25 november eller 2 december
Tid: kl 9.00-15.00 (samma alla tillfällen)

 
Grundlärare fritidshem

Datum: 18 november, 25 november eller 2 december
Tid: kl 9.00-15.00 (samma alla tillfällen)

 
Förskollärare

Datum: 18 november, 25 november eller 2 december
Tid: kl 9.00-15.00 (samma alla tillfällen)

 
Ämneslärare och KPU

Datum: 18 november, 25 november eller 2 december
Tid: kl 9.00-15.00 (samma alla tillfällen)

 
AIU

Datum: 25 november
Tid: kl 9.00-15.00

 
ULV

Datum: 25 november
Tid: kl 9.00-15.00

 
YRK

Datum: 18 november
Tid: kl 9.00-15.00 (samma alla tillfällen)

VFU-material

Lärosäten och skolor och förskolor i regionen har ett utvecklat samarbete som regleras i ett ramavtal vilket reviderades inför 2019. Ramavtalet garanterar verksamhetsförlagd utbildning med god kvalitet. Utöver detta avtal tecknar Malmö universitet tilläggsavtal om fördjupad samverkan med partnerskolor. Uppföljning av ramavtal och tilläggsavtal sker årligen den sista måndagen i november. Du hittar Ramavtalet via länken Avtal och riktlinjer.

VFU-handbok

Terminsstart

Partnerskolor