Här hittar vfu-samordnare, vfu-ansvariga och vfu-handledare information och dokument som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Till exempel blanketter och dokument och information om utbildningstillfällen i VFU-portföljen.

HANTERING AV VFU MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Uppdaterade rinktlinjer inför vårterminen -21

18 november fattades ett nytt beslut om tillfälliga riktlinjer. Det är en uppdatering av de riktlinjer som beslutades för verksamhetsförlagd utbildning (vfu) inom lärarutbildningar vid universitetet mot bakgrund av pågående utbrott av Covid-19 (coronaviruset) under andra halvan av vårterminen samt höstterminen 2020.

Uppdaterade tillfälliga riktlinjer 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Partnersamarbetet/VFU är Lärande och samhälles samarbete med kommunerna i Skåne för att våra studenter ska kunna göra praktik på förskolor, skolor och idrottsorganisationer i regionen. Målet är att säkra hög kvalitet lärarutbildningens alla delar och att studenternas professionsutveckling stärks genom ett fördjupat samarbete mellan universitet och partnerskolor.

Aktuell information 

Här finns information om kurser, seminarier, mötesdagar, nyhetsbrev och minnesanteckningar. 

Kurser och seminarier

För VFU-samordnare

Utbildningstillfällen i VFU-portalen för VFU-samordnare i kommunen, vecka 3 – 4, vt 2021. OBS! Sista anmälningsdag 2021-01-17.

 • Tisdagen den 19 januari 2021, kl. 09.00 - 10.00
 • Tisdagen den 26 januari 2021, kl. 13.00 - 14.00

Till anmälan

för VFU-ansvariga

Utbildningstillfällen i VFU-portalen för VFU-ansvariga på skolor, vecka 3 – 4, vt 2021. OBS! Sista anmälningsdag 2021-01-17

 • Tisdagen den 19 januari 2021, kl. 13.00 - 14.00
 • Onsdagen den 20 januari 2021, kl. 09.00 - 10.00
 • Onsdagen den 20 januari 2021, kl. 13.00 - 14.00
 • Fredagen den 22 januari 2021, kl. 10.00 - 11.00
 • Fredagen den 22 januari 2021, kl. 13.00 - 14.00
 • Tisdagen den 26 januari 2021, kl. 09.00 - 10.00
 • Onsdagen den 27 januari 2021, kl. 13.00 - 14.00
 • Fredagen den 29 januari 2021, kl. 10.00 - 11.00

Till anmälan

 

För VFU-handledare, vecka 6 – 7 

Utbildningstillfällen i VFU-portföljen för VFU-handledare, vecka 6 – 7, vt 2021. OBS! Sista anmälningsdag 2021-02-07

 • Tisdagen den 9 februari 2021, kl. 13.00 - 14.00
 • Onsdagen den 10 februari 2021, kl. 09.00 - 10.00
 • Fredagen den 12 februari 2021, kl. 13.00 - 14.00
 • Tisdagen den 16 februari 2021, kl. 09.00 - 10.00
 • Onsdagen den 17 februari 2021, kl. 09.00 - 10.00
 • Onsdagen den 17 februari 2021, kl. 13.00 - 14.00
 • Fredagen den 19 februari 2021, kl. 13.00 - 14.00

Till anmälan

 

VFU-handledare, vecka 15 – 16

Utbildningstillfällen i VFU-portföljen för VFU-handledare, vecka 15 – 16, vt 2021. OBS! Sista anmälningsdag 2021-04-11

 • Tisdagen den 13 april 2021, kl. 13.00 - 14.00
 • Onsdagen den 14 april 2021, kl. 09.00 - 10.00
 • Fredagen den 16 april 2021, kl. 13.00 - 14.00
 • Tisdagen den 20 april 2021, kl. 09.00 - 10.00
 • Onsdagen den 21 april 2021, kl. 09.00 - 10.00
 • Onsdagen den 21 april 2021, kl. 13.00 - 14.00
 • Fredagen den 23 april 2021, kl. 13.00 - 14.00

Till anmälan

 

VFU-material

 •  
 • Lärosäten och skolor och förskolor i regionen har ett utvecklat samarbete som regleras i ett ramavtal som reviderades inför 2019. Ramavtalet garanterar verksamhetsförlagd utbildning med god kvalitet. Utöver detta avtal tecknar Malmö universitet tilläggsavtal om fördjupad samverkan med partnerskolor. Uppföljning av ramavtal och tilläggsavtal sker årligen den sista måndagen i november. Du hittar Ramavtalet via länken Avtal och riktlinjer.

Bli handledare för framtida studie- och yrkesvägledare

Du som är utbildad vägledare och arbetar inom allmänna utbildningsväsendetkan anmäla dig som handledare för kommande VFU-perioder genom att kontakta Krystyna Hansson  Du kommer sedan att bli kontaktad av universitet någon vecka innan VFU-perioden börjar, och får då besked på om en student har placerats hos dig. Arbetar du i en verksamhet utanför utbildningsväsendet med t.ex. vägledning, rehabilitering och rekrytering ska du kontakta Krystyna Hansson för mer information. 

Anmäl dig här

Handledardagar 

Träffarna är öppna för alla som brukar ta emot SYV-studenter, för alla som har tagit emot någon gång tidigare men som har haft uppehåll, och för alla som vill börja som nya handledare. Det är inte obligatoriskt att delta i handledardagarna för att få vara handledare. Nästa träff planers den 11 mars 2021. Program och mer information kommer inom kort.

Kontakt 

E-post: ls.vfu@mau.se