Här hittar handledare, vfu-ansvariga och vfu-samordnare information och dokument som rör verksamhetsförlagd utbildning (vfu). Här finns bland annat blanketter, dokument och information om utbildningstillfällen i vfu-portföljen.

HANTERING AV VFU MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Uppdaterade riktlinjer inför höstterminen -21

Riktlinjerna för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningar mot bakgrund av utbrottet av covid-19 publicerades 18 november 2020. De aktuella riktlinjerna uppdaterades augusti 2021.

Dekan fattade den 14/1-22 beslut om att de tillfälliga riktlinjerna enligt nedan förlängs till och med vecka 8 (den 27/2) 2022.

Aktuella riktlinjer 

Utbildningsplaner

Kursplaner och kursguider för VFU-kurser antagna 2021

Grundlärarutbildning F-3

Verksamhetsförlagd utbildning

Partnersamarbetet kring verksamhetsförlagd utbildning (vfu) har universitetet med kommunerna i Skåne för att våra studenter ska kunna göra praktik på förskolor och skolor i regionen. Målet är att säkra hög kvalitet i lärarutbildningens alla delar och att studenternas professionsutveckling stärks genom ett fördjupat samarbete mellan universitet och partnerskolor.

Utbildningar och samverkan

Här finns information om kurser, seminarier, mötesdagar, nyhetsbrev och minnesanteckningar.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet går ut till kommunsamordnare vilka i sin tur ansvarar för att vidarebefordra hela eller delar till berörda. Givetvis får alla läsa nyhetsbrevet vare sig man är handledare, vfu-ansvarig på skola, kommunsamordnare eller "bara" intresserad!

Nyhetsbrev december 2021

Nyhetsbrev november 2021

Nyhetsbrev oktober 2021

Vfu-seminarier

En heldagsfortbildning för handledare där innehållet fokuserar på arbetet kring studenternas vfu samt bedömning av deras professionsutveckling. Dagen utgår ifrån nya kursplaner som kommer att gälla för studenter antagna från och med hösten 2021.

De flesta seminarierna är planerade att hållas på plats i Malmö universitets lokaler, men några kommer att hållas via zoom för att öka möjligheten att delta.

Malmö universitet följer utvecklingen kring pandemin, och seminarier som planerats att hållas på plats kan komma att ändras till zoom-möten med kort varsel, vilket i så fall meddelas av kursledarna via mejl strax innan seminariet.

Tiden för samtliga seminarier är 09.15-16.00

När du klickar på anmälningslänken för det seminarium du vill gå, kommer du att omdirigeras till en annan sida där du får uppge kontaktuppgifter samt eventuell specialkost. Kontrollera att du har skrivit rätt mejladress innan du skickar in anmälan. Du får direkt reda på om du har fått en plats eller om seminariet är fullbokat. Du får också ett bekräftelsemejl direkt efter anmälan om du har fått en plats. Om du inte får något bekräftelsemejl bör du kontrollera din skräppost och i andra hand kontakta vfu-organisationen.

 

Förskollärare

Utbildningen kommer att hållas följande datum vt22:

21 april (på plats)     28 april (på plats)     5 maj (på plats)

Grundlärare f-3 och 4-6

Utbildningen kommer att hållas följande datum vt22:

21 april (på plats)     28 april (på plats)     5 maj (på plats)

 
Grundlärare fritidshem

Utbildningen kommer att hållas följande datum vt22:

28 april (på plats)

 

Ämneslärare och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning)

Utbildningen kommer att hållas följande datum vt22:

21 april (på plats)     28 april (på plats)     5 maj (på plats)

 
AIU (arbetsintegrerad utbildning)

Utbildningen kommer att hållas följande datum vt22:

28 april (på plats)

 
 
ULV (utländska lärares vidareutbildning)

Utbildningen kommer att hållas följande datum vt22:

21 april (på plats)

 
 
YRK (yrkeslärare)

Utbildningen kommer att hållas följande datum vt22:

21 april (på plats)

Workshop i Peer Learning

Den här workshopen vänder sig framförallt till dig som har parplacerade studenter och som vill arbeta med Peer Learning. Vi kommer att samplanera läraktiviteter utifrån våra nya kursplaner.

Utbildningsledare Marie Brandt leder workshopen och välkomnar såväl handledare som vfu-ansvariga och kommunsamordnare.

Antalet platser är begränsat och universitetet bjuder på lunch.

Tid: 25 maj 2022

Plats: Malmö universitet

Anmäl dig via länken

Vfu-samordnarträff vt22

Vfu-samordnarträffen vänder sig till dig som jobbar som vfu-samordnare i en kommun.
Programmet kommer att publiceras här på hemsidan längre fram i vår.

Tid: 10 mars 2022 klockan 09.15-13.30

Plats: Malmö universitet

När du klickar på anmälningslänken omdirigeras du till en annan sida där du får fylla i dina kontaktuppgifter. Kontrollera mejladressen innan du skickar in anmälan. Du får ett bekräftelsemejl direkt när du har anmält dig. Om du inte får det bör du kontrollera din skräppost och i andra hand kontakta vfu-organisationen.

Anmäl dig här

Introduktion för nya VFU-samordnare

Som ny VFU-samordnare erbjuds du både en introduktion i arbetet kring VFU och en genomgång av placeringssystemet VFU-portalen. Introduktionen sker på plats i Malmö universitets lokaler. När du klickar på anmälningslänken omdirigeras du till en annan sida där du får fylla i dina kontaktuppgifter. Kontrollera mejladressen innan du skickar in anmälan. Du får ett bekräftelsemejl direkt när du har anmält dig. Om du inte får det bör du kontrollera din skräppost och i andra hand kontakta vfu-organisationen.

Dag: 10 mars 2022
Tid: 15.15-16.00

Anmäl dig här

Partnerdag vt 2022

Partnerdagen vänder sig till dig som jobbar som med vfu i en kommun eller skola med tilläggsavtal med Malmö universitet.
Programmet publiceras här på hemsidan längre fram i vår.

Tid: 7 april 2022 klockan 08:30-14:00

Plats: Malmö universitet

När du klickar på anmälningslänken omdirigeras du till en annan sida där du får fylla i dina kontaktuppgifter. Kontrollera mejladressen innan du skickar in anmälan. Du får ett bekräftelsemejl direkt när du har anmält dig. Om du inte får det bör du kontrollera din skräppost och i andra hand kontakta vfu-organisationen.

Anmäl dig här

 

Utbildningstillfällen VFU-portföljen

För handledare på skola (välj ett tillfälle)

Samtliga utbildningstillfällen sker digitalt via mötesverktyget Zoom och länk skickas ut till alla anmälda deltagare i samband med att anmälan stänger.

 

Utbildningstillfällen i VFU-portföljen för VFU-handledare, vecka 6 – 7, vt 2022

Tisdagen den 8 februari 2022, kl. 09.00 – 10.00

Tisdagen den 8 februari 2022, kl. 13.00 – 14.00

Onsdagen den 9 februari 2022, kl. 10.00 – 11.00

Onsdagen den 9 februari 2022, kl. 13.00 – 14.00

Fredagen den 11 februari 2022, kl. 10.00 – 11.00

Tisdagen den 15 februari 2022, kl. 10.00 – 11.00

Onsdagen den 16 februari 2022, kl. 13.00 - 14.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2022-02-06

 

Utbildningstillfällen i VFU-portföljen för VFU-handledare, vecka 12, vt 2022

Tisdagen den 22 mars 2022, kl. 13.00 – 14.00

Onsdagen den 23 mars 2022, kl. 09.00 – 10.00

Torsdagen den 24 mars 2022, kl. 11.00 – 12.00

Fredagen den 25 mars 2022, kl. 13.00 - 14.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2022-03-20

 

Utbildningstillfällen i VFU-portföljen för VFU-handledare, vecka 17-18, vt 2022

Tisdagen den 26 april 2022, kl. 13.00 – 14.00

Onsdagen den 27 april 2022, kl. 09.00 – 10.00

Onsdagen den 27 april 2022, kl. 13.00 – 14.00

Fredagen den 29 april 2022, kl. 10.00 – 11.00

Tisdagen den 3 maj 2022, kl. 10.00 – 11.00

Onsdagen den 4 maj 2022, kl. 13.00 – 14.00

Fredagen den 6 maj 2022, kl. 13.00 - 14.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2022-04-24

Utbildningstillfällen VFU-portalen

För vfu-ansvarig på skola (välj ett tillfälle) scrolla längre ner på sidan för tillfällen för vfu-samordnare i kommun.

Samtliga utbildningstillfällen sker digitalt via mötesverktyget Zoom och länk skickas ut till alla anmälda deltagare i samband med att anmälan stänger.

 

Utbildningstillfällen i VFU-portalen för VFU-ansvariga på skolor, vecka 3, vt 2022

Tisdagen den 18 januari 2022, kl. 13.00 - 14.00

Onsdagen den 19 januari 2022, kl. 09.00 - 10.00

Onsdagen den 19 januari 2022, kl. 13.00 - 14.00

Torsdagen den 20 januari 2022, kl. 11.00 - 12.00

Fredagen den 21 januari 2022, kl. 10.00 - 11.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2022-01-16

 

Utbildningstillfällen i VFU-portalen för VFU-ansvariga på skolor, vecka 9, vt 2022

Tisdagen den 1 mars 2022, kl. 10.00 – 11.00

Onsdagen den 2 mars 2022, kl. 09.00 – 10.00

Onsdagen den 2 mars 2022, kl. 13.00 - 14.00

Torsdagen den 3 mars 2022, kl. 11.00 - 12.00

Fredagen den 4 mars 2022, kl. 13.00 - 14.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2022-02-27

 

Utbildningstillfällen i VFU-portalen för VFU-ansvariga på skolor, vecka 16, vt 2022

Tisdagen den 19 april 2022, kl. 13.00 – 14.00

Onsdagen den 20 april 2022, kl. 09.00 – 10.00

Onsdagen den 20 april 2022 , kl. 13.00 – 14.00

Fredagen den 22 april 2022, kl. 10.00 – 11.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2022-04-17

 

Utbildningstillfällen i VFU-portalen för VFU-ansvariga på skolor, vecka 20, vt 2022

Tisdagen den 17 maj 2022, kl. 10.00 – 11.00

Onsdagen den 18 maj 2022, kl. 09.00 – 10.00

Onsdagen den 18 maj 2022, kl. 13.00 – 14.00

Fredagen den 20 maj 2022, kl. 13.00 – 14.00

Länk till anmälan, klicka här

 OBS! Sista anmälningsdag 2022-05-15

För vfu-samordnare i kommun (välj ett tillfälle)

Samtliga utbildningstillfällen sker digitalt via mötesverktyget Zoom och länk skickas ut till alla anmälda deltagare i samband med att anmälan stänger.

 

Utbildningstillfällen i VFU-portalen för VFU-samordnare i kommunen, vecka 3, vt 2022

Tisdagen den 18 januari 2022, kl. 09.00 - 10.00

Fredagen den 21 januari 2022, kl. 13.00 - 14.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2022-01-16

 

Utbildningstillfällen i VFU-portalen för VFU-samordnare i kommunen, vecka 9, vt 2022

Tisdagen den 1 mars 2022, kl. 13.00 - 14.00

Fredagen den 4 mars 2022, kl. 10.00 - 11.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2022-02-27

 

Utbildningstillfällen i VFU-portalen för VFU-samordnare i kommunen, vecka 16, vt 2022

Tisdagen den 19 april 2022, kl. 10.00 – 11.00

Fredagen den 22 april 2022, kl. 13.00 – 14.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2022-04-17

 

Utbildningstillfällen i VFU-portalen för VFU-samordnare i kommunen, vecka 20, vt 2022

Tisdagen den 17 maj 2022, kl. 13.00 - 14.00

Fredagen den 20 maj 2022, kl. 10.00 - 11.00

Länk till anmälan, klicka här

OBS! Sista anmälningsdag 2022-05-15

 

Minnesanteckningar och mejlutskick

Seminarier om VFU

Avsett som självstudiematerial

Seminarium 1: Kursplaner och kursguider

Du hittar kursplaner och kursguider för varje examen och inriktning under rubriken Kursplaner och kursguider längre upp på sidan.

Under följande länkar finns filmade föreläsningar som stöd för att sätta sig in i kursplaner och kursguider:

Föreläsning: Vetenskap och beprövad erfarenhet    

Margareta Serder och Anna Jobér, universitetslektorer vid Malmö universitet, föreläser om vetenskap och beprövad erfarenhet relaterat till VFU.

Föreläsning: Övergripande principer i styrdokumenten 1 

Marie Jedemark och Mikael Londos, universitetslektorer vid Malmö universitet, föreläser om styrdokumentens övergripande principer och huvudsakliga innehåll.

Föreläsning: Övergripande principer i styrdokumenten 2

Marie Jedemark och Mikael Londos, universitetslektorer vid Malmö universitet, föreläser om styrdokumentens övergripande principer och huvudsakliga innehåll. Här är fokus på handledning och bedömning av kunskap om, och tillämpning av, vetenskap och beprövad erfarenhet i VFU-kurserna. 

Ett förslag på upplägg för seminariet:

1. Se filmen Vetenskap och beprövad erfarenhet. Diskutera följande frågor gruppvis:

 • Hur utvecklar vi ett vetenskapligt förhållningssätt i vår undervisning/verksamhet?
 • Hur använder vi teoretiska perspektiv som verktyg för att planera, förstå och utvärdera vår verksamhet?
 • Vilka frågor ställer vi och vilka svar söker vi?
 • Hur kan vi göra studenterna delaktiga i våra samtal om undervisning/verksamhet baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet?

2. Se filmerna Övergripande principer i styrdokument. Läs kursplaner och kursguider för den examen och inriktning som berör dig som handledare. Diskutera i grupp utifrån frågorna nedan. De tre föreläsningarna har genomförts under partnerdagar och utbildningsdagar för VFU-lärare, och de avslutande frågorna i varje föreläsning vänder sig till VFU-lärare och kan vara intressanta att ta del av.

Varje grupp fördjupar sig i ett lärandemål i progression och följer detta i såväl kursplaner som kursguider. 

 • Resonera kring vari progressionen och de ökade kraven består. 
 • Resonera kring hur ni som handledare kan ge stöd åt studenten att nå lärandemålen i enlighet med betygskriterierna.
 • Resonera kring stöd åt studenten att reflektera över kopplingen mellan den egna undervisningen/verksamheten tillsammans med er handledare och andra studenter utifrån teori och etiska perspektiv hämtade från kurser i den högskoleförlagda utbildningen. 
 • Hur kan VFU-rapporten formuleras med utgångspunkt i kursplanerna och betygskriterierna i kursguiderna? Resonera kring värdet av att använda betygskriteriernas formuleringar för att öka förutsättningarna för en likvärdig och rättssäker bedömning från VFU-lärarna. 

Seminarium 2: VFU-handboken

I detta seminarium behandlas ansvarsområden, avtal, beslut och riktlinjer. Ordet skola används genomgående för både skola och förskola.

VFU-handboken innehåller beskrivningar av olika ansvarsområden samt länkar till avtal, beslut och riktlinjer.

Länk till VFU-handbok

Förslag på upplägg: (kan delas upp i flera seminarier/tillfällen)

1. Sätt er in i ansvarsområdena för VFU-samordnare, VFU-ansvarig och VFU-handledare. 

 • Resonera gruppvis kring hur samarbetet och kommunikationen mellan dessa funktioner fungerar på er skola.
 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka?
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem? 
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs? 

2. Sätt er in ansvarsområdena för VFU-lärare.

 • Resonera kring samarbetet och kommunikationen mellan er handledare och VFU-lärarna. 
 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka? 
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem? 
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs? 

3. Sätt er in i det som står om gemensamma förhållningssätt. 

 • Resonera kring hur strukturen ser ut och fungerar på er skola.
 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka? 
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem? 
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs?

4. Sätt er in i ramavtalet (samt tilläggsavtalet om er skola är en partnerskola).

Länkar till avtalen finns längst ner i handboken.

 • Hur svarar er skola upp mot ansvarsområdena i avtalen?
 • Hur svarar universitet upp mot sina ansvarsområden?  
 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka? 
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem? 
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs?  

5. Bilda er en uppfattning om beslut och riktlinjer som styr VFU. Det gör ni genom att ta del av länkarna  längst ner i handboken. 

 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka? 
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem?
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs?

VFU-material

Lärosäten och skolor och förskolor i regionen har ett utvecklat samarbete som regleras i ett ramavtal vilket reviderades inför 2019. Ramavtalet garanterar verksamhetsförlagd utbildning med god kvalitet. Utöver detta avtal tecknar Malmö universitet tilläggsavtal om fördjupad samverkan med partnerskolor. Uppföljning av ramavtal och tilläggsavtal sker årligen den sista måndagen i november. Du hittar Ramavtalet via länken Avtal och riktlinjer.

VFU-handboken är en bra guide som bland annat klargör vem som gör vad i VFU-processen

Eventuellt jäv under VFU

Vår grundhållning är att det är kommunens/skolans policy kring jäv som ska vara rättesnöret och att det ska kännas bra för både mottagande skola/förskola och student.

Ofta går det att lösa en jävsituation genom byte av arbetslag eller byte med samarbetsskola i klustret (när man har sådan). Det är förstås viktigt med en öppen kommunikation mellan studenten och skolan och att VFU-ansvarig på skolan så fort som möjligt signalerar eventuellt behov av byte till VFU-samordnaren i kommunen om situationen inte går att lösa lokalt.

Det är naturligtvis viktigt att VFU-samordnaren snarast möjligt signalerar till VFU-organisationen på Mau om man inte kan lösa frågan inom kommunen.

Är man en friskola vänder man sig direkt till VFU-organisationen på Mau.

Jäv under introduktionsveckan

Vi anser som regel inte att det är ett problem med jäv under introduktionsveckan – studenten ska inte hålla i någon undervisning utan få en introduktion i vad det kommande yrket kan innebära. Det gör att samordnaren/VFU-ansvarig får tid på sig att hitta en lösning.

Studenten har egna barn på skolan/förskolan

Vi anser alltid att det är olämpligt att student har VFU där hen har egna barn. Man ska få lov vara enbart förälder på sitt/sina barns skola/förskola. Syskonbarn, kompisars barn eller liknande behöver däremot inte vara ett problem och kan ofta lösas med byte av arbetslag eller samarbetsskola. Men, återigen – det är skolans och kommunens policy som får avgöra tillsammans med att det ska kännas ok för inblandade parter.

Studenten har arbetat på skolan/förskolan

Här beror det på hur mycket arbete det handlar om. Någon enstaka timme eller några veckor längre bak i tiden bör inte vara något problem – men det är en gråzon. Om studenten har vikarierat så mycket på skolan att hen känns som en av de övriga kollegorna, ja då bör man titta på alternativ.

Studenten har själv varit elev på skolan

Oftast är det inget problem att studenten själv har varit elev på skolan – men kan förstås vara det om det var i närtid eller om studenten har gått hela sin skolgång där och behöver uppleva en annan miljö för att kunna utvecklas som lärare.