Här hittar vfu-samordnare, vfu-ansvariga och vfu-handledare information och dokument som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Till exempel blanketter och dokument och information om utbildningstillfällen i VFU-portföljen.

HANTERING AV VFU MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Uppdaterade rinktlinjer inför vårterminen -21

18 november fattades ett nytt beslut om tillfälliga riktlinjer. Det är en uppdatering av de riktlinjer som beslutades för verksamhetsförlagd utbildning (vfu) inom lärarutbildningar vid universitetet mot bakgrund av pågående utbrott av Covid-19 (coronaviruset) under andra halvan av vårterminen samt höstterminen 2020.

Uppdaterade tillfälliga riktlinjer 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Partnersamarbetet/VFU är Lärande och samhälles samarbete med kommunerna i Skåne för att våra studenter ska kunna göra praktik på förskolor, skolor och idrottsorganisationer i regionen. Målet är att säkra hög kvalitet lärarutbildningens alla delar och att studenternas professionsutveckling stärks genom ett fördjupat samarbete mellan universitet och partnerskolor.

Aktuell information 

Här finns information om kurser, seminarier, mötesdagar, nyhetsbrev och minnesanteckningar. 

Kurser och seminarier

Partnerdag via zoom 15 april

Vfu-lärare, vfu-samordnare (med det övergripande ansvaret i kommuner) och vfu-ansvariga (med det övergripande ansvaret på skola) är varmt välkomna att anmäla sig till partnerdagen senast 8 april. 

Program:
09.00–09.15 Dekan
09.15–09.30 Utbildningschef
09.30–10.00 Presentation: nya kursplaner och kursguider, M. Jedemark och M. Londos
10.00–10.15 PAUS
10.15–11.00 Gruppdiskussion kring presentationen nya kursplaner
11.00–11.15 PAUS
11.15–12.15 Föreläsning: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, M. Serder och A. Jobér
12.15–13.00 LUNCH
13.00–14.00 Övrig information: Information om utbildningar och portalen/portföljen.

Till anmälan

Vfu-samordnarträff den 23 mars

Vfu-samordnare (övergripande ansvaret i kommunen) och vfu-ansvariga på friskolor är varmt välkomna att anmäla sig till samordnarträff senast 16 mars.

Till anmälan

Ämneslärare (7-9, gy): Vfu-seminarier i bedömning via zoom 22 april eller 29 april 2021

Som handledare för studenter kan du välja att gå seminariet antingen den 22 april eller den 29 april kl. 9–15. Seminariet sker via zoom. Det finns ett maxantal deltagare per grupp (vi återkopplar till dig). Notera att anmälan stänger 15 april eller tidigare om platserna är fyllda. Cirka en vecka före kommer inbjudan att skickas ut från kursledare.

Till anmälan

Grundlärare f-6: Vfu-seminarier i bedömning via zoom 22 april eller 29 april 2021

Som handledare för studenter kan du välja att gå seminariet antingen den 22 april eller den 29 april kl. 9–15. Seminariet sker via zoom. Det finns ett maxantal deltagare per grupp (vi återkopplar till dig). Notera att anmälan stänger 15 april eller tidigare om platserna är fyllda. Cirka en vecka före kommer inbjudan att skickas ut från kursledare.

Till anmälan

Fritidshem: Vfu-seminarier i bedömning via zoom 22 april eller 29 april 2021

Som handledare för studenter kan du välja att gå seminariet antingen den 22 april eller den 29 april kl. 9–15. Seminariet sker via zoom. Det finns ett maxantal deltagare per grupp (vi återkopplar till dig). Notera att anmälan stänger 15 april eller tidigare om platserna är fyllda. Cirka en vecka före kommer inbjudan att skickas ut från kursledare.

Till anmälan

Förskollärare: Vfu-seminarier i bedömning via zoom 22 april eller 29 april 2021

Som handledare för studenter kan du välja att gå seminariet antingen den 22 april eller den 29 april kl. 9-15. Seminariet sker via zoom. Det finns ett maxantal deltagare per grupp (vi återkopplar till dig). Notera att anmälan stänger 15 april eller tidigare om platserna är fyllda. Cirka en vecka före kommer inbjudan att skickas ut från kursledare.

Till anmälan

Handledarträff förskola 10 juni 2021

Handledare och andra berörda i förskoleverksamheterna som arbetar med den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) på Förskollärarprogrammet vid Malmö universitet, är varmt välkomna att anmäla sig till partnerdagen senast 31 maj.

Till anmälan

Utbildningstillfällen i vfu-portföljen och vfu-portalen

Vfu-portalen för Vfu-samordnare i kommunen, vecka 2021

Sista anmälningsdag 16 maj.

 • Tisdagen den 18 maj 2021, kl. 09.00–10.00
 • Fredagen den 21 maj 2021, kl. 13.00–14.00
 • Tisdagen den 25 maj 2021, kl. 13.00–14.00
 • Fredagen den 28 maj 2021, kl. 10.00–11.00

Anmäl dig

Vfu-portalen för Vfu-ansvariga på skolor,vecka 2021

Sista anmälningsdag 16 maj.

 • Tisdagen den 18 maj 2021, kl. 13.00–14.00
 • Onsdagen den 19 maj 2021, kl. 09.00–10.00
 • Onsdagen den 19 maj 2021, kl. 13.00–14.00
 • Fredagen den 21 maj 2021, kl. 10.00–11.00
 • Tisdagen den 25 maj 2021, kl. 09.00–10.00
 • Onsdagen den 26 maj 2021, kl. 09.00–10.00
 • Onsdagen den 26 maj 2021, kl. 13.00–14.00
 • Fredagen den 28 maj 2021, kl. 13.00–14.00

Anmäl dig

Vfu-portalen för vfu-samordnare, vecka 17

Sista anmälningsdag 25 april

 • Tisdagen 27 april, kl. 09.00–10.00
 • Torsdagen 29 april, kl. 13.00–14.00

Till anmälan

Vfu-portalen för Vfu-ansvariga på skolor, vecka 17

Sista anmälningsdag 25 april.

 • Tisdagen 27 april, kl. 13.00–14.00
 • Onsdagen 28 april, kl. 09.00–10.00
 • Onsdagen 28 april, kl. 13.00–14.00
 • Torsdagen 29 april, kl. 09.00–10.00

Till anmälan 

Vfu-portföljen för vfu-handledare, vecka 15–16

Utbildningstillfällen i VFU-portföljen för VFU-handledare, vecka 15 – 16, vt 2021. OBS! Sista anmälningsdag 2021-04-11

 • Tisdagen den 13 april 2021, kl. 13.00–14.00
 • Onsdagen den 14 april 2021, kl. 09.00–10.00
 • Fredagen den 16 april 2021, kl. 13.00–14.00
 • Tisdagen den 20 april 2021, kl. 09.00–10.00
 • Onsdagen den 21 april 2021, kl. 09.00–10.00
 • Onsdagen den 21 april 2021, kl. 13.00–14.00
 • Fredagen den 23 april 2021, kl. 13.00–14.00

Till anmälan

 

VFU-material

 •  
 • Lärosäten och skolor och förskolor i regionen har ett utvecklat samarbete som regleras i ett ramavtal som reviderades inför 2019. Ramavtalet garanterar verksamhetsförlagd utbildning med god kvalitet. Utöver detta avtal tecknar Malmö universitet tilläggsavtal om fördjupad samverkan med partnerskolor. Uppföljning av ramavtal och tilläggsavtal sker årligen den sista måndagen i november. Du hittar Ramavtalet via länken Avtal och riktlinjer.

Partnerskolor

Kontakt 

E-post: ls.vfu@mau.se