Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen.

I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan eller förskolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026. VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten.

Ansökan och antagning 

Ansökan till VAL höstterminen 2020 är öppen 16 mars-15 april. Komplettera med text om att det är ett eget antagningsförfarande. 

Behörighet

Utbildningen vänder sig till dig som saknar en lärarexamen för undervisning i grundskola eller gymnasieskola och som på grund av tidigare högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet som lärare har förutsättningar att uppnå en behörighetsgivande examen inom ramen för högst 120 högskolepoäng (hp).

För att vara behörig ska du som sökande också vara verksam som lärare (undervisa i skolämnen inom ramen för sin anställning) hos skolhuvudman.

Specialpedagoger med lärarerfarenhet från skolans tidigare år samt förskollärare och fritidspedagoger verksamma som lärare kan söka till VAL och komplettera sin utbildning mot en lärarexamen mot grundskolan.

För verksamma lärare med 8 års erfarenhet före 30 juni 2015, finns särskilda krav för att nå examen.

Så ansöker du

Du ansöker via Lärarutbildning.nu

Utbildningens genomförande

Individuell studieplan

Komplettering sker utifrån varje individs behov, examensmål och meriter och en individuell studieplan upprättas för alla sökande som antas. Utbildningen kommer att anordnas på minst halvfart och planeras med hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärar-/arbetslivserfarenhet.

Studier sker både på distans och campus

I den mån det är möjligt bedrivs studierna på distans via en webbplattform med några dagars campusträffar i varje kurs. Vissa ämneskurser bedrivs endast som campusförlagda heltidsstudier.

Tillgodoräkna tidigare studier

För möjligheten att kunna tillgodoräkna studier inom utbildningsvetenskaplig kärna/allmänt utbildningsområde krävs relevant lärarerfarenhet av minst två års omfattning så att denna låter sig bedömas i förhållande till examensmålen.

Ansök om examen

Efter avslutade studier inom VAL ska du ansöka om examen via nedanstående blankett. Observera att kurserna måste vara avslutade och godkända i Ladok för att examen ska kunna utfärdas.

Blankett för ansökan om examensbevis för Lärarexamen

Skicka examensansökan till:

Malmö universitet
Lärande och samhälle
Pähr Hansson, VAL-projektet
205 06  Malmö

Lagar & förordningar

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK

Kurser som ingår i UVK

Kurs 1: Sociala relationer, konflikthantering och pedagogisk ledarskap

Kurs 2: Skola, värde-grund och samhälle

 • Vad innebär det att vara pedagogisk ledare i olika situationer?
 • Hur skapas förtroendefulla relationer i klassrummet?
 • Vad innebär skolans uppdrag och hur styrs skolan?
 • Vilka är demokratins grundvärden och hur tillämpas de i praktiken?

Kurs 3: Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning

Kurs 4: Utveckling, lärande och specialpedagogik

 • Hur fungerar olika undervisningsmodeller och vilken är relationen mellan undervisning och lärande?
 • Vad gäller för betygsättning och hur behöver bedömning utformas?
 • Hur kan vi skapa lärandemiljöer som gynnar alla elever oavsett förutsättningar och villkor?
 • Hur görs pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram?

Kurs 5: Professionsutveckling på vetenskaplig grund
Kurs 6: Examensarbete

 • Vilka problem i den pedagogiska verksamheten kan identifieras med hjälp av professions- och vetenskapsteorier?
 • Hur kan olika utvecklings-insatser utvecklas och analyseras?
 • Hur behöver ett självständigt arbete genomföras för att kunna bidra till den ämnesdidaktisk kunskapsutveckling

Kontakta VAL via e-post


location Malmö universitet, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
email icon val@mau.se

Prata med VALs studievägledare


email icon christian.strandell@mau.se
phone icon 040-6658022
time Telefontid: Mån-ons kl 10:00-12:00, Torsdag kl 13:00-15:00, Fredag kl 09:00-15:00