Utbildning på Odontologiska fakulteten

På OD kan du utbilda dig till tandhygienist, tandläkare eller tandtekniker. Varje yrkesroll bidrar med unik kompetens i tandvårdsteamet och samspelet mellan yrkesgrupperna betonas under utbildningarna.

På Odontologiska fakulteten (OD) kan du utbilda dig till tandhygienist, tandläkare eller tandtekniker. Var för sig besitter man en unik kompetens i tandvårdsteamet och samspelet mellan yrkesgrupperna betonas under utbildningarna.

Utmaningsbaserat lärande och Malmömodellen

På Odontologiska fakultetens utbildningar används en pedagogisk modell som kallas utmaningsbaserat lärande (UBL). Denna innebär att studenten själv i stor utsträckning tar ansvar för att finna kunskap för att lösa problemställningar som senare kan uppstå i yrkeslivet.

Detta betyder också att studenterna på tandhygienist- och tandläkarutbildningen tidigt på utbildningen behandlar patienter i Tandvårdshögskolans kliniker. Tandteknikerna deltar på motsvarande sätt i verksamhetsförlagda praktikstudier vid externa laboratorier.

Program

Tandhygienistutbildning, 120 högskolepoäng

Tandläkarutbildning, 300 högskolepoäng

Tandteknikerutbildning, 180 högskolepoäng

Ansökan till senare del av program

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz


Fristående kurser på grundnivå

Problembaserat lärande - Malmömodellen, 5 högskolepoäng

Att utvecklas som handledare inom odontologisk utbildning, 5 högskolepoäng

Programansvariga

Anna Karlbrink
Tandhygienistutbildningen

Anders Hedenbjörk Lager
Tandläkarutbildningen

Evaggelia Papia
Tandteknikerutbildningen

 

Specialistutbildning

Specialistutbildningen (ST) vid Odontologiska fakulteten arrangeras i samarbete med Folktandvården i Södra Regionen (Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne).

ST-tandläkaren är anställd vid Odontologiska fakulteten och genomför i regel sin kliniska tjänstgöring inom Södra Regionen, medan teorin utförs på Odontologiska fakulteten. ST-utbildningen är treårig, undantaget käkkirurgi som är fyraårig.

Den teoretiska utbildningen är systematiserad och till viss del gemensam för alla åtta specialiteter. Den innehåller moment som regleras av såväl Socialstyrelsens förordningar som Odontologiska fakultetens regionala utbildningsplan. De gemensamma utbildningarna utgörs av cirka två kurser per år samt seminarieserier. Varje ST-tandläkare får sitt unika upplägg av utbildningen vad gäller kurser och seminarier.

För att ansöka om ST-tjänst krävs två års heltidstjänstgöring som allmäntandläkare. Meriterande vid ansökan är förutom klinisk tjänstgöring, forskningserfarenhet, pedagogisk erfarenhet och vidareutbildning.

Lediga ST-tjänster annonseras på mau.se

Lokal ST-seminarier / Department specific post-graduate seminars

Vid avdelningarna finns särskilda seminariescheman för specialiseringsutbildningen som uppdateras kontinuerligt. Du finner schema över seminarier/aktiviteter nedan (klicka på länk). Saknas schema kontakta administratör vid berörd avdelning.

Vid avdelningarna finns särskilda seminariescheman för specialiseringsutbildningen som uppdateras kontinuerligt. Du finner schema över seminarier/aktiviteter nedan (klicka på länk). Saknas schema kontakta administratör vid berörd avdelning.

Är du intresserad av att delta i ett seminarium utanför ditt eget ämne, anmäl ditt intresse via högskoleadministratören vid den avdelningen.

Dokument - Specialistutbildning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
Senaste version av SOSFS 1993:4

 

Forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom Odontologi. Doktorandens individuella forskningsprojekt kompletteras med kurser och andra poänggivande moment.

Forskarstuderande antas till utbildning på forskarnivå i ämnet Odontologi, vetenskapsområde Medicin inom följande odontologiska ämnen: Bettfysiologi, Cariologi, Endodonti, Käkkirurgi, Materialvetenskap och teknologi, Odontologisk radiologi, Oral biologi, Oral diagnostik, Oral patologi, Oral protetik, Orofacial medicin, Ortodonti, Parodontologi, Pedodonti eller Samhällsodontologi.

Sök lediga tjänster vid Malmö universitet

Forskning på OD

Forskningen på OD spänner över ett brett register från molekylärbiologiska studier av vävnader och processer i munhålan till breda undersökningar av munhälsan hos olika generationer och samhällsklasser.

Samverkan med OD

För att förstå och kunna bidra till samhällets utveckling är det oerhört viktigt för oss att samverka med näringsliv, myndigheter och organisationer i vårt omgivande samhälle. Samverkan kopplas både till vår forskning och vår grundutbildning. Samarbeten kan till exempel vara examensarbeten, mentorsprogram, konferenser, uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Studentwebben

På studentwebben hittar du som är student information om dina studier vid Malmö universitet och Odontologiska fakulteten. Här finns också information och inloggningssida till lärplattformen Canvas där du samverkar inom ditt program och kurs med lärare och kurskamrater.

Besök Studentwebben

 

Student på OD

Letar du efter information som du tidigare hittat på vår fakultetssida så finns den kvar här året ut. Information för dig som student kommer sedan att finnas på Studentwebben eller Canvas.

Besök studentsidorna på OD, vår tidigare webbplats

Studievägledning

Har du fler frågor om dina studier, kontakta gärna studievägledningen.

Kontakta studievägledningen

Terminstid Ht 19 – Vt 20:
Ht 19: 19-08-26 - 20-01-12
Vt 20: 20-01-20 – 20-06-07

Examenshögtid Vt 20:
S:t Johannes kyrka fredag den 5 juni kl 14.00

Terminstid Ht 20 – Vt 21:
Ht 20: 20-08-31 – 21-01-17
Vt 21: 21-01-25 – 21-06-13