Oral hälsa, funktion och livskvalitet präglar sektion 2. Infektioner, vävnadsförändringar, biomaterial och rekonstruktiv vård står i centrum. Vi bedriver grund-, specialist- och fortbildning inom en forskningsaktiv akademisk miljö som präglas av internationalisering, nyttiggörande av innovationer och samverkan och med omgivande samhälle.

I sektionen ingår Käkkirurgi och oral medicin, Materialvetenskap och teknologi, Parodontologi, Oral protetik och Tandteknikerprogrammet.

Käkkirurgi och oral medicin

Inom käkkirurgi och oral medicin bedrivs utbildning, forskning och vård. Vår målsättning är att uppnå förbättrad hälsa och livskvalitet hos våra patienter i behov av kirurgisk vård och oralmedicinsk behandling. Vi utbildar blivande tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister. Vi utbildar även specialister i käkkirurgi i samarbete med Käkkirurgimottagningen på Skånes Universitetssjukhus.

Behöver du ta bort en tand?

Tandvårdshögskolan i Malmö söker patienter till studentundervisningen.

Du som har tänder som behöver dras ut eller om du har behov av en mindre operation, t.ex. en visdomstand, är välkommen att höra av dig för en kostnadsfri bedömning. All behandling utförs av studenter i närvaro av legitimerad tandläkare.

Avlägsnande av en eller flera tänder kostar totalt 440 kr per behandlingstillfälle. Operationer som bedöms olämpliga för studenter kan om så önskas bokas hos specialist till specialisttaxa.

Då det endast finns begränsat antal platser tillgängliga för tandborttagning rekommenderas att intresserade tar kontakt så snart som möjligt.

Välkommmen att kontakta oss för vidare information!

Telefon: 040-665 84 45 (OBS! Bokningar endast på detta telefonnummer)
Måndag–torsdag 8–15 (lunch kl. 12–13)
Fredag 8–12

Exempel på de kliniska ämnesområden vi är verksamma inom

 

 • Avlägsnande av tänder såväl genom extraktion som operation
 • Friläggning av tänder inför tandregleringsbehandling
 • Kirurgisk behandling av kvarstående inflammationer vid rotbehandlade tänder.
 • Diagnostik och behandling av munslemhinneförändringar
 • Implantatoperationer

 

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs med fokus på käkledssjukdomar, hård- och mjukvävnadsregeneration inför implantatbehandling, hälsoekonomiska aspekter på visdomstandskirurgi, slemhinneförändringar respektive benläkning relaterade till rökning samt läkemedelsinducerade bennekroser.

Materialvetenskap och teknologi

Inom ämnet Materialvetenskap och teknologi bedrivs forskning och forskarutbildning för att utveckla och tillämpa biokompatibla material och metoder. Syftet är att förebygga, behandla och upprätthålla orala hälsa och funktion hos patienter med kliniska tillstånd förknippade med skadade eller saknade tänder och maxillofaciala vävnader. Forskning och undervisning omfattar klinik och laboratorieverksamhet, både nationellt och internationellt.

Publikationer

Publikationer i fallande kronologisk ordning, klicka för att läsa abstrakt.

J Oral Rehabil. 2015 Jan 10, The clinical success of tooth- and implant-supported zirconia-based fixed dental prostheses. A systematic review, Le M, Papia E, Larsson C

Dent Mater. 2014 Aug 30, Surface structure and mechanical properties of impaction-modified Y-TZP, Papia E, Jimbo R, Chrcanovic BR, Andersson M, Vult von Steyern P

J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2014 Feb, Bonding between oxide ceramics and adhesive cement systems: a systematic review, Papia E, Larsson C, du Toit M, Vult von Steyern P.

Acta Odontol Scand. 2014 Feb, Fracture strength of monolithic all-ceramic crowns made of high translucent yttrium oxide-stabilized zirconium dioxide compared to porcelain-veneered crowns and lithium disilicate crowns, Johansson C, Kmet G, Rivera J, Larsson C, Vult Von Steyern P.

Int J Prosthodont. 2014 Jan-Feb, The clinical success of zirconia-based crowns: a systematic review, Larsson C, Wennerberg A.

Boka lokal

Det finns möjlighet för anställda på Odontologiska fakulteten att använda skillslab för att bedriva kurser eller utföra annan preklinisk träning. Det finns även möjligheter för externa kurser att hyra in sig.

Bokningskalender

Parodontologi

Inom ämnet Parodontologi bedrivs grundutbildning, forskning och forskarutbildning, samt redovisning av forskningsresultat i prevention-, behandling-, och rekonstruktion/regeneration till följd av sjukdomar i vävnader kring tänder och implantat, samt om sambandet mellan dessa sjukdomar och allmän hälsa.

Forskning

Forskning och forskarutbildning omfattar laboratorie-, translationell- och klinisk verksamhet, ofta i samarbete med nationella och internationella aktörer från akademin, vården, och industrin. Forskningsresultaten förmedlas via nationella och internationella publikationer, kongresser, och andra fora.

Tandvård

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan.

För patienter

Som patient kan du söka dig till vår avdelning för behandling av parodontit (tandlossning), men även om du har kosmetiska problem med ditt tandkött eller dina implantat. Vi har en bred kompetens inom området och kan erbjuda dig en individuellt anpassad behandling hos våra specialisttandläkare och tandhygienister. Vi utför även implantatbehandling i både enkla och avancerade fall, samt har ett nära samarbete med andra specialister inom tandvården. Anmäl dig hos oss för att bli kallad till en undersökning där ett terapiförslag presenteras tillsammans med ett kostnadsförslag.

Har du några frågor så är du välkommen att ringa på telefon 040-665 84 50

Välkommen!

För remittenter

Vi tar emot patienter som är i behov av all form av parodontal behandling. Vi diagnostiserar och behandlar patienten i samråd med remitterande tandläkare/tandhygienist.

Behandlingen kan utgöras av:

 • Icke-kirurgisk parodontalbehandling
 • Konventionell parodontalkirurgi
 • Regenerativ parodontalkirurgi
 • Rekonstruktiv mukogingival kirurgi
 • Peri-implantit behandling
 • Implantatbehandling inkl. benuppbyggnad, sinus-lift m.m. (protetik utförs av remittent).

Du kan använda ditt vanliga remissformulär, men för att underlätta remisshanteringen kan du istället använda vårt remissformulär. Tänk på att bifoga senast tagna röntgenbilder och eventuella kliniska bilder på CD-skiva.

Protetik

Oral protetik rör orsak, konsekvens och behandling av medfödd eller förvärvad tandlöshet. Tandlöshet kan påverka tugg- och talförmåga, förändra utseende och innebära negativ psykosocial påverkan. Vi undervisar om risk- och prognosbedömning, terapiplanering och rehabiliterande behandling. Vi forskar om beslutsfattande, biomaterial och rekonstruktiv vård samt om oral hälsorelaterad livskvalitet. Vi behandlar remitterade patienter med målet att återskapa hälsa, funktion och en god livskvalitet.

Tandteknikerprogrammet

Ämnet tandteknik omfattar kunskap om relevanta metoder för processtekniker, digitala flöden och förståelse för material som används inom tandvården för olika konstruktioner och dess påverkan på allmänhälsan, munhälsan och miljön. Kunskap om material och odontologiska behandlingsprinciper med förmåga till samverkan inom tandvårdsteamet med patienten i centrum är förutsättningar för att värna om patienten. Ämnet är under ständig utveckling med forskningsfokus på utveckling av nya processtekniker, material och kommunikationsmöjligheter överförbart till patientvård. 

Mer om tandteknikerprogrammet här