I sektion 2 ingår Käkkirurgi och oral medicin, Materialvetenskap och teknologi, Parodontologi, Oral protetik, Tandteknikerprogrammet och Futurum Innovation.

Oral hälsa, funktion och livskvalitet präglar sektionen. Infektioner, vävnadsförändringar, biomaterial och rekonstruktiv vård står i centrum. Vi bedriver grund-, specialist- och fortbildning inom en forskningsaktiv akademisk miljö som präglas av internationalisering, nyttiggörande av innovationer och samverkan och med omgivande samhälle.

Käkkirurgi och oral medicin

Inom käkkirurgi och oral medicin bedrivs utbildning, forskning och vård. Vår målsättning är att uppnå förbättrad hälsa och livskvalitet hos våra patienter i behov av kirurgisk vård och oralmedicinsk behandling. Vi utbildar blivande tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister. Vi utbildar även specialister i käkkirurgi i samarbete med Käkkirurgimottagningen på Skånes Universitetssjukhus.

Materialvetenskap och teknologi

Inom ämnet Materialvetenskap och teknologi bedrivs forskning och forskarutbildning för att utveckla och tillämpa biokompatibla material och metoder. Syftet är att förebygga, behandla och upprätthålla orala hälsa och funktion hos patienter med kliniska tillstånd förknippade med skadade eller saknade tänder och maxillofaciala vävnader. Forskning och undervisning omfattar klinik och laboratorieverksamhet, både nationellt och internationellt.

Parodontologi

Inom ämnet Parodontologi bedrivs grundutbildning, forskning och forskarutbildning, samt redovisning av forskningsresultat i prevention-, behandling-, och rekonstruktion/regeneration till följd av sjukdomar i vävnader kring tänder och implantat, samt om sambandet mellan dessa sjukdomar och allmän hälsa.

Protetik

Oral protetik rör orsak, konsekvens och behandling av medfödd eller förvärvad tandlöshet. Tandlöshet kan påverka tugg- och talförmåga, förändra utseende och innebära negativ psykosocial påverkan. Vi undervisar om risk- och prognosbedömning, terapiplanering och rehabiliterande behandling. Vi forskar om beslutsfattande, biomaterial och rekonstruktiv vård samt om oral hälsorelaterad livskvalitet. Vi behandlar remitterade patienter med målet att återskapa hälsa, funktion och en god livskvalitet.

Tandteknikerprogrammet

Ämnet tandteknik omfattar kunskap om relevanta metoder för processtekniker, digitala flöden och förståelse för material som används inom tandvården för olika konstruktioner och dess påverkan på allmänhälsan, munhälsan och miljön. Kunskap om material och odontologiska behandlingsprinciper med förmåga till samverkan inom tandvårdsteamet med patienten i centrum är förutsättningar för att värna om patienten. Ämnet är under ständig utveckling med forskningsfokus på utveckling av nya processtekniker, material och kommunikationsmöjligheter överförbart till patientvård.

Futurum Innovation

På Future Innovation samlar vi tandvårdens olika aktörer för att utveckla, pröva, utvärdera och förbättra framtidens tandvårdsklinik.