I sektion 3 ingår Cariologi, Endodonti och Orofacial smärta och käkfunktion.

Cariologi

Inom cariologi får studenterna lära sig om diagnostik av kariessjukdom, dess orsaker, riskbedömning, stödbehandling samt operativ behandling. Vi tar emot patienter på remiss från allmäntandläkare och tandläkare inom andra odontologiska specialiteter. Forskning och forskarutbildning som bedrivs har fokus på kariessjukdomen ur ett evolutionsperspektiv och särskilt mikrobiologiska och immunologiska aspekter.

Endodonti

Inom endodonti får tandläkarstuderande lära sig om sjukdomar i tandens pulpa eller utgående från tandens pulpa. De studerande får också under handledning behandla patienter med dessa tillstånd. Behandlingen innebär i allmänhet rotkanalsbehandling och rotfyllning. Vi tar emot patienter för specialistbehandling på remiss från allmäntandläkare och från tandläkare inom andra odontologiska specialiteter.

Orofacial smärta och käkfunktion

Orofacial smärta och käkfunktion följer visionen att förbättra hälsa och livskvalitet genom forskning, utbildning och vård på högsta internationella nivå. Vi bedriver vård, utbildning och forskning inom specialiteten bettfysiologi och här arbetar specialister inom bettfysiologi, tandläkare under specialistutbildning, allmäntandläkare, doktorander och internationella tandläkare under masterutbildning.