Alla barn, ungdomar och unga vuxna är välkomna till oss som patienter. Här är vanlig tandvård gratis till och med det året man fyller 23. Välkommen att anmäla dig eller ditt barn som patient hos oss.

Kostnadsfri barntandvård och tandreglering

Välkommen till kliniken för allmän barn- och ungdomstandvård, ABUT, på Tandvårdshögskolan i Malmö. Vi tar hand om barn och ungdomar i åldern 0–23 år, och erbjuder allt från förebyggande tandvård till avancerade behandlingar i till exempel ortodonti (tandreglering) samt pedodonti (barntandvård). 

Tandvården är kostnadsfri och här blir du omhändertagen av erfarna tandläkare och övrig personal som är vana att möta barn- och ungdomspatienter. Vi ger våra patienter all tid som behövs för ett bra omhändertagande och i en lugn miljö och i ett lugnt tempo. 

Kliniken har avtal med Region Skåne - allmän barn- och ungdomstandvård.  Som ung vuxen eller vårdnadshavare kan du lista dig eller ditt barn hos oss här

Barn och ungdomar med betalningsgaranti för tandreglering från Region Skåne

Du är välkommen att välja tandregleringsbehandling hos oss. På vår specialistklinik tjänstgör övertandläkare/docent Liselotte Paulsson, övertandläkare/docent Sofia Petrén och övertandläkare/docent Mikael Sonesson samt ortodontiassistenterna Ingrid Carlin och Linda Ström.

När du har skickat in din betalningsgaranti för tandreglering till oss blir du kallad inom 6-8 månader för undersökning. Ditt första besök tar cirka 60 minuter och innefattar undersökning, röntgenbilder, fotografering samt avgjutningar av tänderna.

Kontakt 

Välkomen att kontakta oss om du vill anmäla dig eller ditt barn som patient på Tandvårdshögskolan i Malmö.


Telefon:
 040-665 84 76
Telefontider: måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 07:30–16:45 och onsdagar kl. 07:30–12:00
Helgjour: 0771-160 170

Mer information om Allmän barn- och ungdomstandvård (PDF)