Forskning, utbildning och samarbete

Sociala medier, mobila applikationer, digitala spel, strategiska ledningssystem, artificiell intelligens, informationsarkitektur, människa-dator-interaktion och digitala medier är några av de tillämpningsområden vi intresserar oss för på institutionen för datavetenskap och medieteknik. 

Kontakta oss gärna om du vill samarbeta med våra forskare eller studenter.

Forskningsämnen

Forskning inom datavetenskap vid Malmö universitet handlar om att utveckla och analysera koncept och metoder som syftar till att göra mjukvara och dess användning mer användarvänlig, effektiv och tillförlitlig.

Distribuerade och intelligenta system

Området innefattar distribuerat dataprocessande och beslutsfattande samt arkitektur för informationslagring och kommunikation. Här ingår också effektiv användning av data, typiskt inklusive sensordata. Området omfattas även av inbyggda och kontextberoende system.

System- och applikationsutveckling

System- och applikationsutveckling kan beskrivas som mjukvarans koppling till användare och organisation samt dess utvecklingsprocess och införande. I detta ingår även begreppet användarcentrerad programvaruutveckling.

Modellering, optimering och simulering

Området omfattar hur verkligheten lämpligen kan representeras av datorbaserade modeller för att möjliggöra analys med syfte att förstå och förbättra befintliga eller framtida system. Dessa modeller utgör ofta grunden i beslutsstödsystem.

Algoritmanalys och design

Algoritmanalys och design omfattar framtagande och analys av effektiva algoritmer.

Computational media

Aktuella tillämpningsområden är exempelvis energisystem, smarta byggnader, e-hälsa, mobilt lärande, logistik och transporter, e-handel och digitala spel.

Är du intresserad vår verksamhet?

Institutionen tillhör Fakulteten för teknik och samhälle. På fakultetssidan kan du läsa mer om utbildnings- och forskningsmiljöerna och möjligheterna till samarbete. 

Fakulteten för teknik och samhälle

Kontaktinformation


geo position Niagara, Nordenskiöldsgatan 1
phone icon 040 665 70 00
time Niagara har öppet måndag till fredag klockan 08.00-16.30