Institutionen erbjuder utbildningar inom ingenjörsvetenskap, matematik och naturvetenskap på grund- och avancerad nivå och även en förutbildning: Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Forskningen på institutionen bedrivs inom fysik, matematik, materialteknik och samhällsbyggnadsteknik.

Utbildning

Gästföreläsare, studiebesök, projektkurser med externa uppdragsgivare är en naturlig del av verksamheten. Vår ambition är också att studenter ska göra studentprojekt och examensarbeten tillsammans med aktörer utanför högskolesystemet. 

Förutbildning: Basår

En plats på basåret garanterar en utbildningsplats vidare på någon av våra högskoleingenjörsutbildningar. 

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Grundutbildning

Masterutbildning

Computational Materials Science, master's programme (two-year)

Forskning på Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik 

Forskningen på institutionen bedrivs inom fyra forskningsämnen: fysik, matematik, materialteknik och samhällsbyggnadsteknik. Såväl forskning som utbildning sker i nära och kontinuerligt samarbete med privata och offentliga aktörer. Forskning sker i nära internationella samarbeten. Kontakta oss gärna med förslag på samarbeten med våra forskare eller studenter.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 24

Samverkan 

Är du intresserad vår verksamhet? Välkommen att kontakta institutionen med förslag på samverkan med forskare eller studenter.

Kontaktinformation


geo position Niagara, Nordenskiöldsgatan 1
phone icon 040 665 70 00
time Niagara har öppet måndag till fredag klockan 08.00-16.30