Forskning, utbildning och samarbete

Forskning bedrivs inom materialvetenskap, tillämpad fysik och matematik samt byggvetenskap. Såväl forskning som utbildning sker i nära och kontinuerligt samarbete med privata och offentliga aktörer. Forskning sker i nära internationella samarbeten. Kontakta oss gärna med förslag på samarbeten med våra forskare eller studenter.

Förutbildning: Basår

En plats på basåret garanterar en utbildningsplats vidare på någon av våra högskoleingenjörsutbildningar. 

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Grundutbildning

Masterutbildning

Computational Materials Science, master's programme (två år)

Materialvetenskap

Ämnet omfattar bland annat materialens möjligheter och produkters hållbarhet. Vi har ett nära samarbete med företag i branschen, till exempel inom flyg- och rymdindustri, stålbranschen samt förpackningsindustrin. Forskningen är inriktad på hållfasthetsfrågor, fasomvandling, väteförsprödning samt avancerade konstruktionsmaterial med till exempel laminat och svetsar samt katalysatorer. Forskning bedrivs även inom differentialekvationer, medicinsk bildanalys, ekosystemanalys, biomekanik och biofilmer. Vi utför materialkarakterisering genom att använda t. ex. mekaniska test, mikroskopi och diffraktionstekniker.

Tillämpad fysik och matematik

Forskningen behandlar teoretisk och beräkningsvetenskaplig modellering inom flera tillämpningsområden inom atomfysik, astronomi och matematisk tillämpning.

Byggvetenskap

Vi undersöker möjligheterna för ett resurssnålt och uthålligt samhällsbyggande. Vi studerar projektering, konstruktion, dimensionering och användning av byggnader för att bland annat kunna genomföra produktion och förvaltning. Forskning och utveckling drivs i nära samarbete med byggbransch och samhälle. Exempel på forsknings- och utvecklingsområden är: Inomhusmiljö; BIM-användning och verktyg; kunskapsportal för byggbranschen inom nybyggnad; läromedel och pedagogisk utveckling inom byggproduktion; samt risk- och arbetssäkerhetsanalyser på arbetsplatser; kvalitetssäkring i produktionen.

Aktuella forskningsprojekt

Är du intresserad vår verksamhet?

Institutionen tillhör Fakulteten för teknik och samhälle. På fakultetssidan kan du läsa mer om utbildnings- och forskningsmiljöerna och möjligheterna till samarbete. 

Fakulteten för teknik och samhälle

Kontaktinformation


geo position Niagara, Nordenskiöldsgatan 1
phone icon 040 665 70 00
time Niagara har öppet måndag till fredag klockan 08.00-16.30