Det är två händelser som sker 2018, Malmö högskola blir universitet och fyller samtidigt 20 år som lärosäte. Det vill vi fira tillsammans med dig!

Universitetsstatus och 20-årsjubileum

Genom en rad arrangemang och aktiviteter vill vi visa upp Malmö universitet, vår bredd och spets inom utbildning och forskning, lite extra under 2018. Det blir alltifrån akademiska seminarier, föreläsningar och konferenser, till populärvetenskapliga samtal och debatter, utställningar och fest. Arrangemangen kommer att blanda allvar och fest och samlas under namnet ”Universitet 2018”. Eftersom internationella samarbetspartners och studenter redan känner oss som Malmö University använder vi på engelska istället budskapet ”20 years”.

Följ och gilla oss på Facebook

På Facebook-sidan för universitetsfirandet lyfter vi fram och tipsar om våra evenemang. Följ och gilla gärna sidan och bjud in andra till att gilla den. Tagga sidan med @malmouni2018 och använd hashtaggen #mau2018.

Till Facebook-sidan för universitetsfirandet

Kontakt

Hans Lindquist, ordförande för projektgruppen

Karolina Rosenqvist, projektledare

Lotta Orban, kommunikatör

Joakim Hugoson, redaktör för mau2018.se och Facebook-sidan