I denna tidslinje kan du fördjupa dig i bilder och händelser ur vår historia från starten fram till idag.

2019

Varning för övning med polisutbildningen på stan

Universitetet startar polisutbildning

Polismyndigheten ger Malmö universitet i uppdrag att genomföra polisutbildning och de första studenterna påbörjar sina studier våren 2019. Utbildningen är fyra terminer lång och följs av ett halvårs aspiranttjänstgöring.

2018

Firande studenter

Malmö universitet invigs med stor kajfest

Invigningen av Malmö universitet sker under ståtliga former med en stor fest på Bassängkajen. Alla studenter, medarbetare, samarbetspartners och nyfikna malmöbor deltar i firandet som innehåller både akademiska föreläsningar, utställningar om lärosätets historia samt underhållning i form av livemusik och lekar anordnade av studenter. Besökarna kan följa invigningsakten som framförs från fyra båtar med musik från bland annat Malmö akademiska kör och orkester. Rektor Kerstin Tham och minister för högre utbildning Helene Hellmark Knutsson invigningstalar och allt avslutas med ett fyrverkeri.

1 januari 2018

Malmö högskola blir Malmö universitet

2017

Rektor Kerstin Tham håller upp en del av den nya skylten på Niagara

Malmö universitet tar form i staden

Malmö högskola plockas ner och Malmö universitet skruvas upp när fasadskyltningen byts ut. I december sätter arbetet igång med att montera upp nya skyltar på högskolans byggnader vilket blir ett nytt inslag i Malmös stadsbild.

2017

Plåstret som ska göra cancerdiagnostiken lättare

Forskare vid Malmö högskola inleder ett forskningsprojekt med målsättningen att ta fram ett plåster som ska göra diagnosen av hudsjukdomar både snabbare och billigare. Detta i en tid då fall av hudsjukdomar, som hudcancer, ökar. Idag behövs vävnadsprov, biopsier, för att göra en diagnos. Biopsier är kostsamma och för patienten kan det ofta innebära en lång och ängslig väntan på ett resultat. Målet med forskningen är att inom några år ha tagit fram en prototyp som kan användas i kliniska studier.

2017

Shirin Ebadi föreläser på Malmö universitet

Föreläsning med fredspristagaren Shirin Ebadi

Den välkända människorättsaktivisten och juristen håller en öppen föreläsning för lärosätets medarbetare, studenter och andra intresserade. Iranska Shirin Ebadi tilldelades Nobels fredspris 2003 för sin kamp för demokrati och mänskliga rättigheter.

2017

Statsbesök på Malmö universitet

Kungen och drottningen på besök

En onsdag i februari får Malmö högskola celebert besök av kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, samt den kanadensiske generalguvernören David Johnston med fru Sharon Johnston.

2017

Logotyp för Malmö universitet

Logotypen uppdateras efter 20 år

Malmö högskola har behållit den ursprungliga logotypen sedan starten, men efter 20 år är det dags för en uppdatering av loggan inför namnbyte och universitetsstatus den 1 januari 2018.

16 juni 2016

Regeringsbesked: Malmö högskola blir universitet

Regeringen meddelar att arbetet för att Malmö högskola ska bli universitet den 1 januari 2018 påbörjas. Som universitet får lärosätet ökat forskningsanslag och generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå.

2016

Rektor Kerstin Tham

Kerstin Tham installeras som rektor för Malmö högskola

Malmö högskola får sin fjärde rektor. Kerstin Tham är professor i arbetsterapi och har tidigare varit verksam vid Karolinska Institutet. Hennes tre föregångare på rektorsposten är Stefan Bengtsson (2011–2015), Lennart Olausson (2002–2011) och Per-Olof Glantz (1998–2002).

2015

Universitetsbyggnaden Niagara

Niagara står färdigt

Den 16 oktober invigdes Niagara. Med sina 12 våningar och 25 000 kvadratmeter är det universitetets näst största byggnad efter Orkanen. Redan före Malmö högskolas invigning 1998 fanns planen att koncentrera högskolans byggnader till två områden i staden. Området nära Malmö centralstation fick namnet Universitetsholmen och det var här, mellan Malmö Live och högskolebyggnaden Orkanen, som Niagara stationerades.

2015

Kvinna arbetar i laboratoriemiljö

Open Lab bygger broar mellan forskning och industri

För att öka interaktionen mellan akademin och industrin öppnade Open Lab på Malmö högskola 2015. Open Lab främjar utvecklingsprojekt genom att öppna upp laboratorier och tillhandahålla utrustning och kompetens inom life science, materialvetenskap, livsmedel och kemi, för företag.

2011

Universitetsadjunkten och doktoranden i interaktionsdesign David Cuartielles föreläser på Akademisk kvart

Akademisk kvart drar igång

Nuvarande universitetslektor Cecilia Olsson Jers tog initiativ till en Akademisk kvart, korta forskningsföreläsningar på Stadsbiblioteket. Syftet är att berätta om aktuell forskning på ett begripligt och populärvetenskapligt sätt. På bilden föreläser David Cuartielles, universitetsadjunkt och doktorand i interaktionsdesign, om Internet of things.

2009

Kvinna som springer på Orkanen biblioteket

Upploppet

26 september ägde Upploppet rum som var ett inomhuslopp med målgång i Orkanen. Banan, en engelsk mil lång (1 609 meter) gick från kajområdet utanför byggnaden, ned i garaget och sedan via trapporna genom varje våningsplan innan målgång vid det stora biblioteket på femte våningen.

2009

Professor Susanna Hedenborg

Sveriges första kvinnliga professor i idrottsvetenskap

Sverige fick sin första kvinnliga professor i idrottsvetenskap, Susanna Hedenborg vid Malmö högskola. Hedenborg har forskat om ridsport och skrivit Ridsportförbundets jubileumsbok som släpptes i samband med förbundets 100-årsfirande. 2015 tilldelades Susanna Hedenborg det stora forskarpriset och 100 000 kronor av Sveriges centralförening för idrottens främjande (SCIF), för sin forskning om ridsporten.

2008

Malmö högskola fyller 10 år

Vid jubileet firades bland mycket annat att antalet studenter under denna tioårsperiod ökat från 5 000 till den senaste rekordnoteringen på 23 000. Det innebar en plats som landets åttonde största lärosäte.

2007

Bok som sticker ut ur bokhylla

Landets mest sökta utbildning

2007 gavs landets mest sökta masterutbildning på Malmö högskola. Det var den nya utbildningen i sexologi vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Under samma år hade cirka 21 000 personer läst vid Malmö högskola som för läsåret 2007/08 erbjöd ett rekordstort utbud med 466 kurser och 86 program i katalogen.

2005

Universitetsbyggnaden Orkanen

Orkanen står färdig

1997 inleddes planeringen av en ny byggnad på Universitetsholmen som bland annat skulle innehålla biblioteket och lärarutbildningen. Huset, som kallas Orkanen, stod klart sommaren 2005 och invigdes i augusti. Med en yta på 7 000 kvadratmeter och 2 500 hyllmeter böcker var Orkanenbiblioteket, på våning 5, ett av Sveriges största högskolebibliotek. Institutionen för Konst, kultur och kommunikations (K3) områdeschef Peter Luthersson tog fram de ord som pryder fasaden, bland annat citat av Hjalmar Gullberg, Timbuktu och orden ”frihet” och ”kunskap” på olika språk.

2005

Kretskort

Innovationen Arduino sprider sig över hela världen

Arduino kan beskrivas som ett ekosystem av öppen källkod för hård- och mjukvara. Tekniken användes 2005 under ett projekt i Italien där forskaren David Cuartielles deltog för Malmö högskolas räkning. Cuartielles är en av utvecklarna bakom Arduino som består av kretskort som vem som helst har möjlighet att lära sig att programmera med. Det som gör Arduino unikt är att all hårdvara, mjukvara och dokumentation är öppen källkod vilket innebär att användarna kan nyttja, modifiera och dela med sig av tekniken till andra användare. Arduino har spridit sig över hela världen och används idag av miljontals människor och även som ett pedagogiskt verktyg på flera universitet runt om i världen.

2005

Man i laboratoriemiljö

Startskottet för ökat forskningssamarbete

År 2005 inrättades det första forskningscentret, Biofilms – Research Center For Biointerfaces. Syftet var att skapa ett bredare forskningssamarbete inom Malmö högskola och centrumbildningarna utgjorde samlingspunkter för prioriterad forskningsverksamhet. Sedan dess har flera forskningscenter bildats och idag har Malmö universitet totalt 5 stycken. Dessa är: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS), Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Internet of Things and People (IOTAP) och Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).

2004

Rektor Lennart Olaussson, Tomas Tranströmer och Robert Bly

Tomas Tranströmer på besök

Den svenske nobelpristagaren i litteratur Tomas Tranströmer besöker Malmö högskolas Årshögtid i Konserthuset. På bilden flankeras han av rektor Lennart Olausson till vänster och författaren Robert Bly till höger.

2004

Byggnaden för Hälsa och samhälle

HS-byggnaden får Malmös stadsbyggnadspris

Året var 2004 och Hälsa och samhälles nya hus på sjukhusområdet fick motta Malmös stadsbyggnadspris. Motiveringen löd: Placeringen av Hälsa och Samhälle utmed Pildammsvägen och Pildammsparken tar upp den gamla strukturtanken genom att anpassa till friliggande byggnader med omkring slutande gröna flanker, som i det här fallet öppnar sig mot Pildammsparken. Hälsa och Samhälle är en gedigen byggnad som både under dag- och kvällstid signalerar sin självklara plats för förbipasserande malmöbor. Genom mellanbyggnadens transparens har arkitekten utnyttjat den potentiella dialogen med det intilliggande parkrummet.

2003

Utbytesstudenter sitter utomhus i en grönskande slänt

Hundra utbytesstudenter

Antalet utbytesstudenter vid Malmö högskola passerar milstolpen etthundra, närmare bestämt 107 stycken. Redan två år senare har det stigit till 169 och ökningen har fortsatt sedan dess. Inför omformningen till universitet 2018 låg siffran på 310 utbytesstudenter.

2002

Byggnaden och studentbostadshuset Rönnen

Första studenterna flyttar in i Rönnen

På Rönnblomsgatan 11 i Malmö finns studentboendet Rönnen med 491 lägenheter. Huset är en del av gamla Värnhems sjukhus och byggdes om till studentbostäder 2000–2002. De sista lägenheterna stod inflyttningsklara 2004.

2002

Peter Jönsson, Wanda Klintberg lämnar över ansökan om universitet på utbildningsdepartementet

Tidigt försök att bli universitet

När Malmö högskola bildades var det möjligt för högskolor att genom ansökan och granskning bli universitet. 2002 gjorde Malmö högskola ett försök och skrev ihop ett förslag. Nuvarande forskningskoordinator Peter Jönsson och förvaltningschefen Wanda Klintberg, som var delaktiga i processen, överlämnade ansökan på Utbildningsdepartementet den 4 mars 2002. Under tiden som arbetet pågick försvann dessvärre möjligheten för högskolor att ansöka om universitetsstatus, och därmed förblev lärosätet en högskola några år till.

2001

Gruppbild INU

Malmö högskola går med i International Network of Universities (INU)

INU är en global sammanslutning av universitet från världens alla hörn. Som det enda lärosätet i Sverige gick Malmö universitet med i INU vars syfte är att främja internationaliseringen och genom att dela med sig av erfarenheter förbättra universitet världen över. På bilden (längst upp i mitten) står dåvarande rektor Lennart Olausson tillsammans med internationella kollegor framför Tornhuset i Malmö.

1999

Dirigent Daniel Hansson och hans orkester 1999

Malmö akademiska kör och orkester bildas

1999 bildades en kör och orkester på högskolan av den då 26-årige dirigenten Daniel Hansson. Daniel är fortfarande verksam vid lärosätet som konstnärlig ledare och dirigent för Malmö akademiska kör och orkester, som sedan starten har utvecklats till nationellt ledande ensembler inom det studentbaserade musiklivet vid svenska universitet och högskolor.

1999

Person med hörlurar framför en dator med wireframes

Sveriges första forskarutbildning i interaktionsdesign

Malmö högskola startar som den första i Sverige, i samarbete med Blekinge Tekniska högskola, en forskarutbildning i interaktionsdesign.

1999

Björn Axtelius i doktorshatt vid Årshögtiden 2011

Malmö högskolas första doktor

Björn Axtelius blev den första att disputera vid Malmö högskola. Hans avhandling i odontologi visade på att tandlossning förvärras av stress. Axtelius fick välja på att vara en av de sista som disputerade från Odontologiska fakulteten vid Lunds universitet eller att bli den förste vid nya Malmö högskola. Han tyckte att det var roligare att vara den förste och avhandlingen blev då den första från Odontologiska fakulteten sedan skolan införlivats i Malmö högskola. På bilden syns Björn Axtelius i doktorshatt vid Årshögtiden 2011.

1998

Wanda Klintberg med mah:s logga 1998

Så fick vi ett M och inte en grip i loggan

Beslutet om Malmö högskolas logotyp var ett av de första som fattades av högskolestyrelsen. Ett flertal förslag togs fram, och även allmänheten engagerades genom en omröstning i tidningen Arbetet. När det blev dags för styrelsen att fatta beslut fanns det två kandidater kvar: antingen en grip eller ett M. Valet föll på M:et då det upplevdes som mer nyskapande men samtidigt klassiskt samt att symbolen kunde vridas och antingen se ut som ett M som i Malmö, ett E som i Europa eller en bro som förde tankarna till Öresundsbron som var på gång vid tidpunkten. De ansåg att gripen var alltför lik logotyperna för Malmö stad, Kockums, P-Malmö och Malmö Aviation, och dessutom alltför provinsiell.

1998

Danmarks statsminister Paul Nyrup Rasmussen och Sveriges stadsminister Göran Persson

Invigning

Danmarks och Sveriges statsministrar, Poul Nyrup Rasmussen och Göran Persson, deltog vid invigningsceremonin som ägde rum på Stadsteatern.

1998

Parad med orkester

Invigning

Tre musikkårer – Malmö brandkårs musikkår, Helsingörs Pigegarde och en mix av studentorkestrarna Pulpahornen och Alte Kamereren – spelade för de samlade vid invigningen av högskolan.

1998

Folksamling och orkester utanför hamnkontoret i Malmö 1998

Stora festligheter vid invigningen av Malmö högskola

Klockan 15.00 den 31 augusti hördes trumpetfanfaren från före detta hamnkontorets utsiktstorn och invigningsfestligheterna för Malmö högskola startade. Allmänheten fick tillfälle att titta närmare på högskolans lokaler som stod klara kring Beijerkajen och Citadellsvägen.

1998

Malmö får sin högskola

Den 1 juli 1998 inrättades Malmö högskola officiellt. Lärarutbildning, högskoleingenjörsutbildning, tandvårdsutbildning och vårdutbildning som tidigare bedrivits i Malmö, men som en del av Lunds universitet eller i kommunal regi, överfördes till Malmö högskola. Till utbildningarna hösten 1998 slogs 20 000 studenter om 8 000 platser.

1997

IMER – pionjärer inom migration och integration

1997 tjuvstartade IMER-utbildningen och blev pionjärer kring frågor om migration och integrationsprocesser. Dess grunder var från början utvandring, invandring och återvandring och mycket fokus låg i att avmystifiera ”invandraren”. Utvecklingen gick sedan till förståelsen av rasism och antirasism, utsatthet och diskriminering. Därefter kom utbildningen att delas upp för att istället utgöra specialiserade utbildningar inom såväl mänskliga rättigheter, freds-och konfliktvetenskap och internationella relationer. Idag bedrivs forskningen på MIM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare).

1997

Tidningsutklipp från 1997 där det planteras kunskapsskog

Tusen ekar symbol för nya högskolan

De första utbildningarna invigdes genom att tusen ekar planterades i Scaniaparken. Vid tidpunkten stod bara en byggnad färdig och det fanns cirka 1 000 studenter som antagits till höstterminens kurser.

1997

Kretsloppsprogrammet drar igång

Höstterminen 1997, cirka ett år innan högskolans officiella etablering, påbörjades det första utbildningsprogrammet. Det var Kretsloppsprogrammet, 120 poäng, som startades i samarbete med Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. En viktig del i utbildningen var problemlösning och sista året ägnade studenterna åt projektarbeten där de hjälpte företag eller kommuner med lösningar på resurshushållningsproblem.

1996

Översikt över Hjälmarekajen innan högskolan är byggd

Från industristad till kunskapsstad

Genom de stora nedläggningarna inom industrin är arbetslösheten i Malmö väldigt hög 1996 jämfört med övriga riket. Många människor lämnar staden, med följden att befolkningskurvan börjar peka nedåt. Utbildningsnivån sjunker också till en nivå där endast 20 procent av invånarna har eftergymnasial utbildning. För ledningen i Malmö stad framstår tanken att starta en högskola i staden som en möjlig lösning på den prekära situationen, och ett intensivt arbete inleds. Det började med en begäran från Malmö stad; regeringen tillsatte snabbt en kommitté att utreda frågan och i december 1996 beslutar regeringen att det ska bli en högskola. Hjälmarekajen med Kockumskranen i bakgrunden skulle komma att bli platsen för den nya högskolans framväxt.