Presentation

Ämnesansvarig: Flerspråkighet och lärande

Språk: svenska, spanska och engelska

Kompetens, svenska och svenska som andraspråk och modersmålsdidaktik

Pågående forskning: Drama-och språkintegrerad didaktisk design i högre utbildning.

Undervisar i kurser : Modersmålsdidaktik ULV, Utländska Lärares Vidareutbildning

Redaktör: Nya perspektiv ger nya möjligheter

Modersmålslärare berättar

Svenska- ett språk att växa i

Författare : Flax ; i boken finns ordlistor på olika språk som rör de teman boken tar upp tex på arabiska, albanska, spanska och bosniska.

Datorn som hjälpmedel vid handledning ; utvecklingsarbete/projekt (HANDIST-G) på grundskollärarprogrammet, Lärarhögskolan i Malmö

Skolverksuppdrag: Kursplaner modersmål gymnasium, och grundskola

Flera språk - flera möjligheter

Samarbeten : Språkcentralen Malmö

Rosengårds lokal- tv; Språkvinden

Utbildningsradion ; Modersmål på väg

Internationalisering

La Sapienza , Nordiska språk , Rom

Linnaeus Palme: Universidad Catolica Santiago de Chile

Universidad Nacional de San Martin, Buenos Aires

Erasmus: Università degli Studi di Perugia

Erasmus Universidad Complutense Madrid

The Hauge University

Nordplus: Högskolan i Bergen