Presentation

Ahmad är doktorand i forskarskolan Data Drivna System, med fokus på speldesign och uppslukande egenskaper hos spel.

Underhållningsmedier och videospel har blivit en oskiljbar del av underhållningsregementet för konsumenter. Tillväxten av videospelindustrin betonar detta faktum och kräver därför inte bara bättre teknisk kvalitet på produkterna utan också en djupare förståelse för spelaren och dennes underhållningsbehov. För att förstå en vanlig spelare verkar det nödvändigt att studera historiska, politiska och samhälleliga faktorer och deras psykologiska effekter i kombination med markeringar av utvecklingsstadier som återspeglas i spelarnas beteende. Å andra sidan innebär rutinmässigt spel ett återuppträdande av beteende både inom och utanför spelmiljön. Även om övervakning och registrering av beteende länge har varit en vanlig praxis inom spelindustrin, är de flesta fall begränsade till prestandametriker, upptäckta avvikelser, spenderingsvanor och förutsägelse för att få maximal lönsamhet. Omedelbar och konkret omsättning av dessa metoder garanterar deras popularitet och framsteg men avskräcker också forskare att göra en djupare analys av orsaker och effekter av återkommande beteende hos konsumenter.

Aktiviteter