Presentation

Universitetsadjunkt i Idrottsvetenskap med inriktning på humanbiologi (fysik aktivitet och hälsa), idrottsfysioterapeut. Jag arbetar också delvis som ergonom på arbetes-och miljömedicin (AMM) i Region Skåne. Jag har framgångsrikt försvarat min doktorsavhandling med titeln "The Fight on the Flights" i maj 2020 inom ämnet "Arbetsmiljöteknik" med specialiserings på Arbetes fysiologi och kinesiologi från Lunds Tekniska Högaskolan (LTH), Lunds Universitet (LU).

Jag är fascinerad av att förstå och utforska människans begränsningar av både fysiologiska och kinesiologiska aspekter i olika utmanande situationer inom sport och på jobbet, och därmed säkerställa och hjälpa människor att göra korrekt planering och organisera arbete eller motion för att optimera prestationsförmåga och minimera risken för skador. Det övergripande målet är att förbättra prestationer, livskvaliteten, hälsan och vara säker i idrotts och arbetsmiljö.