Presentation

Anders Hoszek är universitetsadjunkt. Forskningsområde: Glasjonomer och klorhexidin.