Presentation

Fil.dr. i freds- och utvecklingsforskning, MSc. socialantropologi. Säskilt intresseområde är kolonialism och antikolonialialism i internationell politik, med fokus på södra Afrika och Västasien.