AC

Ann-Mari
Campbell
Universitetsadjunkt

email icon ann-mari.campbell@mau.se
phone icon 040-6657437

location Vårdvetenskap

Presentation

Ann-Mari Campbell är leg. sjuksköterska, vårdlärare, fil. kand. i etnologi. Forskarstuderande i vårdpedagogik vid vårdpedagogiska institutet, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Forskningsområde: Lärande i vårdorganisationen, vårdkultur, undervisar i organisation, arbetsledning, gruppsykologi, hälsoekonomi.