Presentation

Jag är antagen som doktorand inom historia och historiedidaktik vid institutionen för Samhälle,kultur och identitet (SKI).

Avhandlingens syfte är att undersöka mediala bilder av den svenska landsbygden under perioden 1974-2016.

Utöver mina doktorandstudier är även jag vikarierande adjunkt på SKI.

Jag har en bakgrund som lärare för åk 7-9 inom SO-ämnena samt som förstelärare med inriktning språkutvecklande arbetssätt samt trygghet och studiero.