Presentation

Projektet undersöker jämlika förutsättningar till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland unga i Sverige. Det empiriska material är en nationell befolkningsbaserad undersökning, UngKAB15, bland unga 16-29 år. De huvudsakliga teorierna som används är de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa och intersektionalitet.