Presentation

Teknologie doktor Annabella Loconsole är universitetslektor i datavetenskap. Mitt forskningsområde omfattar empirisk programvaruteknik, kravhantering, processförbättringar och mätning av programvara. Framför allt är jag intresserad av att mäta det omätbara, vilket betyder att mäta artefakter som är komplexa eller otydliga. Andra frågor av intresse för mig är att definiera giltiga åtgärder och fastställa standardmetoder för att validera mått.