AM

Anneli
Matsson
Doktorand

email icon anneli.matsson@mau.se
phone icon 040-6657378

location Företagsekonomi, ledarskap och organisation


Mer om min forskning

Presentation

Doktorand i socialt arbete och forskar om kränkande särbehandling genom begreppet ostracism inom människobehandlande organisationer. Intresserad av organisationspolitik och social identitet och hur detta påverkar status, makt och normskapande samt kan leda till marginalisering och utanförskap på grund av konkurrensbeteende i arbetslivet.

Bakgrund som beteendevetare med en fil.mag. i psykologi, socialt arbete och konfliktanalys och specialiserad på utredning av kränkande särbehandling och aggressivt beteende.