Presentation

Doktorand i socialt arbete och forskar om kränkande särbehandling utifrån ett organisationspolitiskt perspektiv. Intresserad av organisationspolitik, organisationsbeteende, manipulationstaktik, ostracism, social pain och tillhörighet och hierarkier och hur detta påverkas av status, makt och normskapande samt kan leda till marginalisering och utanförskap på grund av konkurrensbeteende i arbetslivet.

Bakgrund som beteendevetare med en fil.mag. i psykologi, socialt arbete och konfliktanalys och specialiserad på utredning av kränkande särbehandling och aggressivt beteende.