Presentation

Annette Johnsson är fil.doktor i pedagogik och arbetar som lektor i högskolepedagogik med inriktning digitalt lärande.